Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Se to oplæg om skrivning

Konferencen Dansk i mange retninger satte i år fokus på den skriftlige dimension i danskfaget på langs og på tværs af uddannelsessystemet.

Centret filmede to af konferencens oplæg, det ene af professor Kjell Lars Berge, det andet af adjunkt, Anke Piekut.

Begge oplæg kan ses nedenfor.

Vurdering af unges skrivning v. Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge, professor ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Sør-Trøndelag, taler i det første oplæg om vurdering af unges skrivning. Det gør han ud fra resultaterne fra det norske projekt "Developing national standards for the assessment of writing – a tool for teaching and learning", kaldet Normprosjektet. Projektet havde som mål at bidrage til at styrke den forskningsbaserede viden om skriveundervisning og vurdering af skrivning i grundskolen.
Hør mere om projektet og vurderingen af unges skrivning i Kjell Lars Berges oplæg herunder.

 

Ind- og udvikling hos unge skrivere i danskfaget v. Anke Piekut

I det andet oplæg giver adjunkt, Anke Piekut fra Syddansk Universitet et bud på, hvordan ser ind- og udviklinger ud hos unge skrivere i danskfaget. Oplægget tager udgangspunkt i forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed, der gennem en kvalitativ undersøgelse af skriftbrug i gymnasiale uddannelser belyser hvad tekstsamfundet har af konsekvenser i et fagligt perspektiv. 
Se Anke Piekuts oplæg herunder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Se to oplæg om skrivning