Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprog- og literacypædagogik i dagtilbud

Skriftsproget er på spil i landets dagtilbud! 

Få indblik i projekter om tidlig literacy og diskuter literacyindsatser og -programmer i daginstitutionsverdenen, når centret og VIA University College den 29. september inviterer til netværksmøde i Aarhus. 

Det koster 300 kr. inkl. moms at deltage. Studerende deltager for 50 kr. incl. moms.

Tilmeld dig netværksmødet her 

PROGRAM

13.00-13.15: Velkommen til
V. Line Møller Daugaard, Lektor, ph.d. Koordinator for forskningsprogrammet Sprogpædagogisk praksis VIA-UC og Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning 

13:15-13.45: Skriftsprog i dagtilbud
V. Irene Salling Kristensen, lektor Pædagoguddannelsen Holstebro

Oplægget vil tage udgangspunkt i projektet Tidlig skrift i Æblehaven, hvor den integrerede institution Æblehaven i Holstebro over et år arbejdede med at gøre skriftsproget til en naturlig og meningsfuld del af børnenes og pædagogernes hverdag. Pædagogernes fokus i skriftsprogsarbejdet var børnenes livsverden, interesser, udviklingstrin og måde at lære på. I oplægget vil der dels blive redegjort for projektets teoretiske forankring, dels præsenteres de konkrete skriftsproglige tiltag, som projektet mundede ud i. Oplægget præsenterer et rigt billedmateriale, som viser eksempler på Æblehavens skriftsprogsarbejde. 

13.45-14.15: Biliteracy i børnehaven - skrivefællesskaber på tværs af sprog
V. Kitte Søndergaard Kristensen, Pædagogisk konsulent, VIA-UC

Oplægget vil tage udgangspunkt i det fireårige projekt Biliteracy i børnehaven, der har sigtet mod at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog i hverdagens pædagogiske praksis med inspiration i såvel engelsk forskning som i danske erfaringer fra det nationale forskningsprojekt Tegn på sprog. Projektet tog afsæt i en socialsemiotisk forståelse af skriftsprogstilegnelse, hvor skriftsprogstilegnelsen ses som en proces, hvor børnene aktivt og kreativt skaber betydning ud af de ressourcer, som er tilgængelige i de sociale fællesskaber, de indgår i – herunder såvel børnehaven som hjemmet. I oplægget fokuseres på de skrivefællesskaber, der udfolder sig på flere niveauer: mellem børnene, mellem pædagoger og børn, mellem børn og forældre, mellem pædagoger og forældre og mellem forældrene indbyrdes.

14.15-14:35: Kaffepause

14.35-14.55: Pædagoger på sprogvisit
V. Kirsten Vagn Andersen, lektor UC-Sjælland og Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

Pædagoger på sprogvisit er et nystartet projekt i Nationalt Videncenter for Læsning, hvor 28 pædagoger fra 10 forskellige institutioner i fire af landets kommuner får inspiration til at udvikle egen praksis ved at besøge naboinstitutioner og her observere arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling. I projektet er der fokus på kulturmødet og gensidig inspiration. Pædagogerne skal videndele og udvikle et sprog om literacy og en literacypædagogik, der kan udvikle sig lokalt i hver institution.

15.00-15:40: Drøftelse og erfaringsudveksling i mindre grupper

15:40-16:00: Fælles opsamling og afslutning

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprog- og literacypædagogik i dagtilbud