Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidlig literacy og tidlig numeracy på Frederiksberg

Flere børn i Frederiksberg kommune skal blive sikre til at læse, skrive og regne, når de er færdige med 1. klasse.

Det er målet med projektet Tidlig literacy – tidlig numeracy, som Frederiksberg Kommune sætter i gang i foråret 2016.

Rustet til faglig læring

Projektet gennemføres i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning.

Målet er at udvikle viden om og kvalificere arbejdet med læse- og skriveforståelse, matematisk forståelse og sprogkompetencer i den tidlige indskoling, så børnene rustes bedst muligt til faglig læring. 

Aktionslæringsforløb tidlig literacy og tidlig numeracy i Frederiksberg kommune

Projektet, der er støttet af A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, strækker sig over 3 år, og følger de børn, der starter som 1. maj børn i SFO i 2016 til slutningen af 1. klasse i 2018.

I den periode vil en række konsulenter fra centret i tæt samarbejde med pædagoger fra skolefritidsordningen, børnehaveklasselærere og indskolingslærere udvikle viden via forskellige didaktiske tiltag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidlig literacy og tidlig numeracy på Frederiksberg