Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift med tema om SKRIFT

Vi ytrer os ved at kombinere skrifttegn på utallige måder: i noter, breve, sms´er og på computeren. Vi undervises i at skrive i hånden i skolen. Vi reagerer, når opsætning eller font gør en tekst svær at læse, og vi får en æstetisk oplevelse eller særlig opfattelse af afsenderen, når skriften tager sig godt ud.

At vide noget om det giver masser af mening. Derfor handler det nyeste nummer af centrets tidsskrift om SKRIFT.

Læs tidsskriftet her

Om, med og på skrift

Tidsskriftet rummer 10 artikler om skrift. Både fra Danmark og Norge, fra forskning og praksis.

Flere skribenter peger på, at håndskriften er ved at sygne hen til fordel for skrivning på tastatur, alligevel er det stadig noget, eleverne undervises i i indskolingen. Blandt andet fordi det fremgår af Fælles Mål. Derfor har vi også lavet fem interview med dansklærere, der fortæller om hvordan og hvorfor, de underviser i håndskrivning.

Endelig viser vi skrift. Både i form af et gentryk af 4 håndskrevne digte fra bogen "101 Danske Digtere" udgivet af Victor B. Andersens Maskinfabrik og i form af fotografier af skrift i det københavnske bybillede, alle taget af Rasmus Lund Mathiesen til hans afgangsprojekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 

Redesign til lejligheden

Et tidsskrift om SKRIFT er en kærkommen lejlighed til at redesigne tidsskriftet.

De skrifttyper, vi har allieret os med – og som læserne fremover vil møde i tidsskriftet − er ”Gotham”, en såkaldt sans serif font, det vil sige den er ”uden fødder”, samt ”Droid Serif”, sidstnævnte til brødteksten.

De er valgt, fordi de er let læsbare. Om de er smukkere eller bedre end andre skrifttyper, det er en videnskab for sig, det kan man læse mere om i tidsskriftet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift med tema om SKRIFT