Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Udsatte børn får en læsemakker

Metoden Makkerlæsning er omdrejningspunktet i et nyt projekt, Makkerlæsning, der skal udvikle udsatte og anbragte børns læsning, når de går i 3. og 5. klasse.

Socialministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er opdragsgivere til projektet, som konkret gennemføres af Forsknings- og rådgivningsvirksomheden ALS Research.

Sammen om læsning

Makkerlæsning er inspireret af den engelske metode Paired Reading og går kort fortalt ud på at læse sammen med en man kender.

I projektet læser barnet sammen med sin plejeforælder, en pædagog eller en person, som barnet har en nær relation til.

Den voksne læser først bogen højt for barnet. Når barnet er klar til at læse selv, prikker det sin makker på skulderen, og når der kommer et svært ord, læser makkerparret sammen eller de skiftes til at læse. 

God læsekompetence kan bryde den sociale arv

Formålet med projektet er at finde ud af, om man i Danmark kan opnå samme positive udvikling af børnenes læsekompetence, som man har opnået via lignende projekter i England og Sverige.

Ifølge Bjarke Følner, chefkonsulent i Als Research, forbedres anbragte og socialt udsatte børns livmuligheder nemlig betydeligt, hvis de forlader folkeskolen med rimelige karakterer. Og vejen til dem går via en god læsekompetence.

Om projekt Makkerlæsning

I projektets pilotfase, der har kørt fra november 2015 til marts 2016, har 30 børn deltaget. Intentionen er nu, at projektet skal udbredes i større skala med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotfasen.

Rambøll og TrygFondens Børneforskningscenter står for evalueringen af projektet.

Bjarke Følner, chefkonsulent i Als Research, fortæller om projektet og om Makkerlæsning:

Del siden på email

Du deler et link til siden: Udsatte børn får en læsemakker