Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Viden om Literacy nr. 20 er udkommet!

Nyeste nummer af centrets tidsskrift: Viden om Literacy er udkommet.
Temaet er denne gang: Litteraturdidaktik og - pædagogik og alle artikler kan downloades gratis her fra hjemmesiden.

Hent Viden om Literacy nr. 20 her

Tema om Litteraturdidaktik og - pædagogik

Skønlitteratur kalder på oplevelse af sprog. Den kalder på en udforskning af andre verdener, sig selv og − ikke mindst og når teksten er bedst − den totale opslugthed. Det kan de fleste nok genkende.

I skole og dagtilbud er skønlitteratur dog ikke udelukkende noget, der ”bare er” og skal opleves, den ”skal” også noget med sin læser. 

I dette tidsskrift spørger vi derfor: ”Hvad skal litteratur i skole og i dagtilbud?” 

Om litteraturdidaktik og -pædagogik

15 skribenter giver deres svar.

Af disse introducerer nogle metoder, der bringer teksten helt ind på kroppen af den læsende, mens andre ser på eleverne, og hvad der kendetegner deres læseprocesser samt deres forholden sig til litteratur.

Atter andre sætter børnelitteraturen under lup. Hvilke kriterier kan vi anvende til at vurdere dens kvalitet? Spørger én. Og hvordan skal vi forstå den børnelitterære app, der har meldt sig på banen? Spørger en anden.

Endelig tager vi på tur i tiden. Både i skolens litteraturundervisning, den rolle børnebogen har spillet i dagtilbud og så inviteres vi til en fiktiv samtale, hvor prominente personer fra både 1800- og 1900-tallet samt det 21. århundrede diskuterer litteratur, dannelse og kompetencer.

En billedfortælling med ord

Fælles for de 15 skribenter er, at de italesætter, undersøger og diskuterer skønlitteratur i skole og dagtilbud.

For også at give plads til litteraturen – som det hele i bund og grund handler om – lader vi en lille billedfortælling sno sig mellem artiklerne.

Det er illustratoren Katrine Clante, der står bag, og via sine billeder præsenterer hun en tavs men en særdeles ordrig fortælling.
Vi har med andre ord skruet ned for talen og op for oplevelsen - plottet må læseren selv skrive frem!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Viden om Literacy nr. 20 er udkommet!