Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Computerspil i undervisningen – hvordan gør man det?

Der er mange spændende perspektiver i at inddrage computerspil i undervisningen, men hvordan gør man det i praksis? Og hvordan sikrer man, at undervisningen får faglig tyngde?

Det er blandt andet, hvad den australske professor Catherine Beavis, sammen med en række samarbejdspartnere, har beskæftiget sig med i et stort forskningsprojekt.

Den 13. juni fortæller hun om projektet og sin forskning på arrangementet: Computerspil og literacy i skolen

Computerspil i skolen

Målet med forskningsprojektet, der har titlen: Serious Play: Using digital games in school to promote literacy and learning in the twenty first century, var bl.a. at undersøge, hvordan man som lærer arbejder med computerspil i skolen, og hvordan man sikrer, at eleverne lærer noget af det.

Et af de spil, der blev inddraget i projektet, var Minecraft, der på grund af dets forholdsvis enkle spilverden indbyder til kreativitet og læring relateret til både sproglige, matematiske og tekniske områder.

I projektet blev også inddraget såkaldte læringsspil, computerspil direkte designet til undervisningsbrug, som også anvendes i den danske folkeskole.

Digital literacy gennem spil

Catherine Beavis er også optaget af, hvordan man ved at inddrage spil i skolen både kan udfordre og udvide den multimodale literacy-læring.

Computerspil kan, ifølge Beavis, opfattes som tekstverdener på samme måde som skrevne tekster og film. De indeholder ofte – i høj grad i kraft af deres design – en rig og nuanceret tegnverden, som mange elever er rigtig gode til at analysere og afkode. Desuden fortæller mange computerspil historier på deres egen måde, en måde der i høj grad inddrager spilleren – eller man kunne også sige ’læseren’.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Computerspil i undervisningen – hvordan gør man det?