Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Elevers læsekompetence tilbage til niveauet for 2006

Det er gået tilbage med danske 4. klasseelevers læsekompetence. Selvom man i 2011 så en markant fremgang, er de i dag tilbage på niveauet for 2006. Til gengæld er de bedre til at læse elektroniske tekster. Det viser den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016. 

Læs mere om PIRLS 2016

Danmark nu på en 13. plads 

Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016 gentages hvert femte år. Den måler og sammenligner læsekompetence for mere end 300.000 4. klasseelever i 54 lande. I den aktuelle undersøgelse, der baserer sig på data indhentet i 2016, er der 12 lande ud af de 54 deltagerlande, der klarer sig signifikant bedre end Danmark. I 2011 var der kun fire, der var bedre.

Undersøgelsen viser også store forskelle i elevernes læsekompetence. Ses alle 4. klasser i forhold til hinanden er der en forskel på læseniveauet mellem den bedst og den dårligst præsterende på hele tre klassetrin. I den enkelte klasse, altså på elevniveau, er spredningen lige så stor – dvs. de bedste elever i klassen er tre klassetrin foran de dårligste. 

Lav læselyst

Pigerne læser generelt bedre end drengene i samtlige 54 lande, som indgår i undersøgelsen. I Danmark har pigerne da også en betydeligt højere læsescore end drengene. Samtidig er der forskel på, hvilke typer tekster hhv. drenge og piger læser bedst. Piger er bedst til skønlitterære tekster, mens drenge er bedre til informerende tekster – dvs. fagtekster.

Dog ligger de danske elever ganske lavt, når det kommer til læseglæde. Blot 20 % af danske elever i 4. klasse kan godt lide at læse, i modsætning til 43 % internationalt set.

Gode til online læsning

Som noget nyt måler PIRLS 2016 også elevernes kompetencer inden for læsning af informerende online-tekster (ePIRLS). Her klarer de danske elever sig godt og generelt bedre end i den papirbaserede PIRLS-test. De står også for den største fremgang, når man sammenligner med de andre lande, der deltog i ePIRLS.   

Fakta om PIRLS 2016

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study og er en international undersøgelse af elevers læsekompetence.
I 2016 deltog 54 lande verden over, herunder 3.508 danske 4. klasseelever og 3.600 3. klasseelever fra 186 skoler samt disses forældre, lærere og skoleledere.
2.442 af 4. klasseeleverne deltog i ePIRLS.

Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2016, cirka halvandet år efter skolereformen trådte i kraft.

Undersøgelsen udføres af IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), som er en uafhængig international sammenslutning af nationale forskningsinstitutioner og statslige institutioner.
I Danmark foretages undersøgelsen af Nationalt Center for Skoleforskning ved DPU, Aarhus Universitet, og finansieres af universitetet og Undervisningsministeriet.

Kilde, pressemeddelelse fra Aarhus Universitet, DPU.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elevers læsekompetence tilbage til niveauet for 2006