Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Godt begyndt er i gang

På Lolland skal bibliotekarer, dagplejere, vuggestuepædagoger og forældre sammen og over de næste tre år sætte fokus på de helt små børns sproglige udvikling.

Det sker i projektet Godt begyndt, som skal styrke og stimulere de 0-3-åriges sprog ved blandt andet at give børnene kunstneriske og kulturelle oplevelser og ved at udvikle de fagprofessionelles viden om og arbejde med børns sprog. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Anders Skriver Jensen, ph.d. og adjunkt. Han skal stå for et forløb, hvor dagplejere og vuggestuepædagoger, via workshops og aktioner i egen praksis, klædes på til at sætte ekstra fokus på det sproglige arbejde.

Forskellige fagligheder skal sætte fokus på sprog

- Jeg glæder mig til at være med til at sætte sprog på dagsordenen på mange forskellige måder, og så glæder jeg mig over, at projektet involverer flere forskellige fagligheder, understreger Anders Skriver Jensen og henviser til, at selvom det er dagplejere og vuggestuepædagoger, der er i fokus i hans forløb, så afholdes alle workshops på biblioteket, hvorfor også biblioteksansatte deltager og kan give respons på de erfaringer, som de fagprofessionelle har gjort. 

- Temadagene vil bidrage til, at pædagoger, dagplejere og bibliotekarer får en fælles viden om børns sprog, hvordan det udvikles, og hvordan det kan stimuleres, og når de mødes og får mulighed for at udveksle viden og erfaringer, så er det jo ikke bare dobbelt op – men nærmest triple op på viden om sprog, forklarer han.

Sprog i hverdag og leg

I projektet vil Anders Skriver Jensen bl.a. sætte fokus på sprog i hverdagens situationer og sprog i børns leg. Han forklarer:

- For mig må arbejdet med sprog ikke afsættes til særlige aktiviteter eller opfattes som noget, man helliger særlig opmærksomhed en eller to gange om ugen. Sprog er noget, der er der hele tiden, og hverdagen og lege rummer masser af righoldige sproglige situationer, som man kan gribe og arbejde med.

At se sprog og sætte sprog på

- Der er eksempelvis alle ”mellemrummene” i hverdagen, fortsætter Anders Skriver Jensen, hvor vi bevæger os fra en situation til en anden. Når ungerne får tøj på, inden de skal ud, når vi dækker bord, inden vi skal spise, eller når vi rydder op efter en sjov leg. Her er fyldt med konkrete ting, som man kan se på, røre ved og tale om. Det kan være tøjet, farver på gummistøvlerne, tallerkener, dukker, krus og biler. Der masser af sprogpotentiale i disse situationer.

- Det handler også om at understøtte børnenes sprog, når de leger sammen – eller alene. På den måde kan man hjælpe en leg i gang eller udvikle en igangværende leg. Og så handler det også om at vide, tilføjer han, hvornår man skal være stille og give plads, så børnene selv kan udvikle deres sprog.

Om Godt begyndt

Godt begyndt er et treårigt projekt, der skal understøtte et systematisk forpligtende samarbejde mellem dagplejere, vuggestuepædagoger og bibliotekarer i Lolland Kommune. De tre faggrupper skal sammen udvikle viden om og erfaringer med, hvordan kulturelle tilbud og en fokuseret sprogindsats kan bidrage til at stimulere 0-3-årige børns sproglige og dannelsesmæssige afsæt og herved udvikle deres sproglige og sociale kompetencer.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem LollandBibliotekerne, Område Nakskovs 30 dagplejere samt vuggestuepædagoger med i alt ca. 150 børn fra 0-3-årsalderen og i tæt samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget 1,7 mio. kr. til projektet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Godt begyndt er i gang