Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Hvordan underviser vi bedst i grammatik?

I grammatikundervisningen lærer vi at bruge de rigtige endelser og at sætte kommaer korrekt. Men grammatik er også et kommunikativt greb, hvor de valgte endelser og satte kommaer er med til at skabe betydning i den givne tekst.

Den 28. november kl. 10.00 - 12.00 handler det om grammatikundervisning i skolen.

Nationalt Videncenter for Læsning får besøg af den australske seniorforsker Mary Macken-Horarik. Hun vil præsentere et fireårigt projekt med fokus på udfordringer ved enhver grammatik, hvis sigte er at være egnet til L1-undervisning (L1-undervisning vil sige danskfaget i Danmark, engelskfaget i England osv.).

Mary Macken-Horarik har fokus på narrativ respons og tekstrespons med dataeksempler fra lærere og elever, herunder interviews, skrivning og multimodale tekster.

Hendes forskning viser, hvordan lærere tager udfordringerne op med at undervise i grammatik, og hvilke forandringer de observerede i projektforløbet. Endvidere diskuterer hun behovet for en grammatik, der er relevant for faglige udvikling i L1, og som både kan understøtte elevers betydningsskabelse og anvendes i forskellige tekster, modaliteter og kontekster.

Læs mere og tilmeld dig her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hvordan underviser vi bedst i grammatik?