Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Lærere på VUC er også skrivevejledere

Hf er en adgangsgivende, studieforberedende uddannelse, som stiller høje krav til skriftligt arbejde og afleveringer. Men for mange Hf-kursister på VUC er det svært at skulle skrive større opgaver.

For nogle er det lang tid siden, de sidst sad på skolebænken, andre har afbrudte uddannelsesforløb bag sig, og det er med til at gøre faglig skrivning til en stor udfordring. Derfor er det nødvendigt, at lærerne fungerer som gode skrivevejledere.

Et nyt projekt i centeret, Styrket skriftlighed på Hf, skal, i tæt samarbejde med lærere på to af landets VUC´er, udvikle og styrke kursisternes skriftlighed. Formålet er, naturligvis, at de bliver dygtigere tekstskrivere.

Nødvendigt med et øget fokus på skriftlighed

Et af de centrale mål for Hf-reformen, som trådte i kraft i august 2017, er, at kursisterne skal blive fagligt dygtigere, og at dette bl.a. skal ske gennem et øget fokus på skriftlighed. Dog er der mange kursister, der kommer til kort, når de skal skrive. Eksempelvis på HF & VUC Kbh Syd, hvor Signe Skøt er læse- og skrivevejleder. Hun forklarer, at det blandt andet skyldes, at kursisterne har svært ved at opstille et formål for deres skrivning, og at de kan have svært ved at læse og forstå de ofte ret komplekse opgaveformuleringer.

- Derudover, fortsætter hun, har de svært ved at overskue den lange og komplicerede proces, som det er at skrive en velfungerende fagtekst.

Som læse- og skrivevejleder hjælper hun kursisterne med at bryde skriveopgaven op i nogle overskuelige elementer ligesom hun støtter kursisterne undervejs i skriveprocessen. Målet er, forklarer hun, at de selv kan planlægge, revidere og afslutte et arbejde med en længere tekst.

Gitte Bruus Albrechtsen, afdelingsleder for hf på HF & VUC Fyn, supplerer: - Gode skrivekundskaber er nødvendige for såvel videre uddannelse som for arbejdsliv og deltagelse i samfundslivet. Og for VUC er det en kerneopgave at klæde vores kursister ordentligt på.

- Opgaven er dog kompleks, fortsætter hun, fordi kursisterne kommer med meget forskellige forudsætninger, og det er selvfølgelig ikke nemt at lave læring og skrivevejledning, der rammer alle lige godt på samme tid.

- Derfor ser vi absolut nytten af at udvikle nye tiltag, så vi bliver dygtigere til at integrere det skriftlige arbejde i fagene, hvor vi løfter fagligheden og læringen for kursisterne. Den nye reform understreger også skrivningen som et meget væsentligt element og læringsredskab i alle fag.

Vejen til styrket skriftlighed

Projektet Styrket skriftlighed på Hf vil særligt arbejde med modeltekster og skabeloner for skrivning, principper for opgavestilning, vejledning i skriveprocessen og respons på kursisternes tekster. Peter Heller Lützen, projektleder fra Nationalt Videncenter for Læsning, uddyber:

- Kursisterne ved ofte ikke, hvordan en vellykket opgave ser ud og er bygget op, og de har som regel ikke adgang til hjælp i deres familie og netværk. Derfor må vi gøre det synligt for dem, hvordan fagsprog i denne type opgaver ser ud.

- Vi vil arbejde hen over to skoleår og følge holdene helt til dørs forstået på den måde, at vi også vil se på de eksamenstekster, de faktisk ender med at aflevere. Det vil vi sammenholde med karaktergivningen for på den måde at blive klogere på, hvad der egentlig kræves.

Om Styrket skriftlighed på Hf

Projektet Styrket skriftlighed på Hf løber over to skoleår og involverer tre grupper af lærere: dansklærere samt vejledere i historieopgaven og større skriftlig opgave. HF & VUC Kbh Syd samt HF & VUC Fyn i Odense deltager i projektet.

Det sluttes af med konference og anden formidling i efteråret 2019. I løbet af de to år der blive afholdt workshops, leveret sparring til fælles forberedelse for de deltagende lærere, ligesom der vil blive afholdt to fælles seminarer for alle deltagere fra de to VUC’er.

De lokale læse- og skrivevejledere deltager i aktiviteterne på egne skoler og spiller en naturlig rolle ift. fremtidig forankring og spredning.

VUC Videnscenter leder projektet, mens Nationalt Videncenter for Læsning leverer de faglige input til de tre grupper af lærere på henholdsvis HF & VUC Kbh Syd og HF & VUC Fyn. Der er til projektet knyttet en følgegruppe, hvor GL samt tillidsrepræsentanter fra de to VUC’er er repræsenteret.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lærere på VUC er også skrivevejledere