Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læs om L1T3R4CY

Dette nummer af centerets tidsskrift har temaet: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling og rummer dels artikler skrevet af deltagere og projektkonsulenter i projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy, dels artikler, der omhandler tidlig literacy og tidlig numeracy i andre sammenhænge.

Omdrejningspunktet for artiklerne er literacypædagogik. En pædagogik, som handler om at skabe matematisk og sproglig opmærksomhed, der er lige så relevant i skolen, som den er i dagtilbuddet og som, i dette tidsskrifts tilfælde, i særlig grad er møntet på børn i børnehave og indskoling.

Om Viden om literacy

Viden om literacy er centrets fagtidsskrift, som udkommer to gange om året og kan downloades gratis her fra hjemmesiden.
Man kan også tegne abonnement på det trykte tidsskrift. Send os en mail til os på info@videnomlaesning.dk med navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Tidsskriftet redigeres af Henriette Romme Lund, faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, og Anders Skriver Jensen, der, ud over at være redaktør, er ph.d. og lektor på Professionshøjskolen UCC. I hvert nummer dykkes der ned i et fagligt tema – og denne gang er temaet altså L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læs om L1T3R4CY