Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Netværk for sprog og literacy

Netværk for sprog og literacy er dannet på tværs af landets professionshøjskoler og i samarbejde med Nationalt Videncenter for læsning. Det retter sig mod undervisere på pædagoguddannelsen og PD i Børns sprog og har til formål at styrke den faglige udveksling inden for feltet: Sprog og literacy, herunder også børnelitteratur og dansk som andetsprog.

Netværket afholder ét møde om året.

Mødet går på skift mellem de forskellige professionshøjskoler. Første møde blev afholdt på UC Absalon den 21/8 2017. 

Hvis du er underviser på pædagoguddannelsen med interesse for sprog og literacy eller underviser på PD i børns sprog og ønsker at blive medlem af netværket, så tag kontakt til et af medlemmerne fra styregruppen.

Næste netværksmøde afholdes tirsdag den 13. august 2024

Del siden på email

Du deler et link til siden: Netværk for sprog og literacy