Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny stor undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden

Skolen og folkebiblioteket er, sammen med hjemmet, vigtige aktører, når det handler om at give børn lyst til at læse, de fleste børn er positivt indstillet overfor det at læse og mange låner bøger på folkebiblioteket. Når de læser for deres fornøjelses skyld sker det oftest på computer, tablet og smartphone. Bogen spiller dog også en stor rolle som medie for læsning samtidig med, den er det medie, som børnene i særlig grad mener, er kilde til viden og læring.

En ny stor spørgeskemaundersøgelse Børns læsning 2017 har netop set dagens lys. I undersøgelsen giver besvarelser fra i alt 8721 elever på 3., 4., 5., 6. og 7. klassetrin et indblik i, hvor ofte de læser, hvilke tekster de læser, hvilke medier de anvender for læsning og hvor de henter inspiration til læsning. Bag undersøgelsen står videncenteret læremiddel.dk og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Sms´er, websider, sangtekster og Harry Potter hitter

Undersøgelsen viser blandt andet, at børn bruger mere tid på online platforme og sociale medier end på at læse bøger i deres fritid. Noget der kan ses som del af en generel udvikling i forhold til børns adgang til internet og digitale medier.

Især er det videodistributionskanalen YouTube og andre streamingtjenester, som de vælger, når de skal hygge sig efter skole. De teksttyper børnene læser allermest online er beskeder produceret i forbindelse med brug af telefon, PC eller tablet, samt websider. Mere specifikt set er sangtekster eksempelvis noget, som børnene gerne læser.

Når de læser en bog er det serier, især humor, sciencefiction og fantasygenren, som fanger de fleste. Næsten samtlige klassetrin, der deltog i undersøgelsen, har således bestselleren Harry Potter placeret allerøverst på deres top ti-liste. Bogen vurderes samtidig som et særligt medie for viden. På spørgsmålet om, hvilke medier børnene vælger, når de gerne vil lære eller vide noget, er den analoge bog således topscorer.

Mor, film og venner er dem som inspirerer mest til læsning

Når børnene bliver spurgt om, hvor de finder inspi­ration til, hvad de skal læse i fritiden, er det i høj grad aktører og formater fra deres fritidssfæ­re, de angiver. Det være sig: venner, film, fritidsinteresser og nettet. Personer i børnenes nære miljø, især mor, er også vigtige, betydningen af inspiration fra børns nære miljø falder dog i takt med at de bliver ældre.

Også vejlederne på skolernes Pædagogisk Lærings Centre og de biblio­teksansatte på folkebiblioteket giver børnene inspiration til deres læsning i fritiden. Dog slet ikke i nær så stor udstrækning som eksempelvis film og venner. Det indikerer, at der ligger et stort formidlingspotentiale hos nære relationer og at markedskræfter spiller en stor rolle for børns læsning.

Bag om undersøgelsen

Projekt En generation af stærke læsere: Greb til læselyst er iværksat af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Københavns Biblioteker, videncenteret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning med henblik på at styrke og udvikle bibliotekernes formidling til unge læsere. 

Som første og vægtigste del af projektet har videncenteret Læremiddel.dk, ved ph.d. Stine Reinholdt Hansen, lektor Stig Toke Gissel og adjunkt Morten Rasmus Puck, foretaget den kvantitative læsevaneundersøgelse: Børns læsning 2017- en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden, der med sine 8.721 respondenter udgør den største undersøgelse af danske børns læsning nogensinde. Undersøgelsen vil i efteråret 2017 blive fulgt op af en kvalitativ undersøgelse, som gennemføres af læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening og Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny stor undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden