Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nye vinde blæser på læseområdet

Siden 2010 har centeret stået bag HOT. En lille undersøgelse, der tager temperaturen på læsefeltet ved at spørge et panel bestående af danskkyndige fagpersoner om, hvad de mener er hot, og hvad der burde være hot, når det handler om læsning, skrivning og sprog.

Panelet udgøres af fagpersoner fra grundskole, lærer- og pædagoguddannelse samt forskningsfelt. Sara Hannibal, der både er lektor i dansk på læreruddannelsen, UCC, og konsulent på nogle af centerets projekter, har samlet deres mange svar og inddelt dem i en række kategorier, der tegner dette års HOT-liste. Centeret mødte hende til en snak om de områder på listen, som hun finder mest interessante.

Literacydidaktik er hot

- Når man ser tilbage på vores tidligere undersøgelser, har de deltagende fagpersoner typisk peget på emner som læseteknologi, test, skriveudvikling eller læremidler som hotte, opsummerer Sara Hannibal.

Svarene i dette års undersøgelse har dog været kendetegnet af at være af en mere generel karakter. I stedet for konkrete emner efterlyser HOT-panelet en diskussion af, hvad der egentlig skal ske i læseundervisningen helt inde i klasselokalerne og spørger til, hvad der udgør den gode læseundervisning. Literacydidaktik, som er en overordnet betegnelse for læse- og skrivedidaktik gennem hele skoleforløbet, er derfor det område, som indtager den altoverskyggende førsteplads på dette års HOT-liste.

Derfor topper literacydidaktik listen

Sara Hannibal mener, at dette generelle skyldes, at man, efter at have integreret både nationale tests, folkeskolereform og Fælles Mål 2014, nu har fået overskud til at indtage et metaperspektiv og spørge: Hvordan gør vi så? - Vores panel vil gerne diskutere og have nogle svar på, hvordan man kan arbejde metodisk og didaktisk inden for disse brede rammer og strukturer, forklarer hun. Sagt med andre ord: Hvad gør man for at skabe en god og tidssvarende læse- og skriveundervisning?

Sara Hannibal hilser diskussionen velkommen. Som underviser på læreruddannelsen oplever hun selv, at mange studerende og lærere efterspørger konkrete bud på, hvordan man eksempelvis kan fastholde elevernes motivation, og hvordan man kan differentiere i læse- og skriveundervisningen. Det er derfor på høje tid, vi begynder at diskutere indhold, understreger hun.

Literacy-didaktik bør også være hot – ligesom mundtlighed

Går man til listen over emner, der bør være hotte, så topper literacydidaktik også denne. Noget, der understreger, at HOT-panelet ikke blot mener, at der er fokus på området, men at det så sandelig også bør være det.

Et andet, og ganske nyt område, på samme liste og i HOT-undersøgelserne generelt, er ”mundtlighed”. Et område, der udgør en naturlig del af literacydidaktikken, i og med at den kan ses som følgesvend til læsning og skrivning som modaliteter i skolen. HOT-panelet peger på, at mundtlighed bør være hot, både fordi det på flere professionshøjskoler indgår som et stort modul i læreruddannelsens danskfag, og fordi det i forbindelse med literacydidaktikken er en direkte vej ind i ordforråd og erkendelse.

Spørgsmålet er dog, påpeger panelet - og sammen med dem også Sara Hannibal - hvordan man udvikler mundtlighed som felt i skolen, både i klassesamtalen og via værktøjer til at forstå, udvikle og evaluere kvaliteten af dialog i de forskellige fag.

- Panelet peger på, at vi har brug for forskellige kvalitetskriterier for mundtlighed, uddyber hun, for mundtlighed er en meget kontekstafhængig kompetence samtidig med, at det at være stærk mundtligt giver adgang til mange fællesskaber.

HOT-listen anno 2017

Det er med literacydidaktik på toppen efterfulgt af sproglig udvikling og skolestart, at årets HOT-liste går i luften. Neden for ses listen i sin fulde længde.

  1. Literacydidaktik (11 respondenter)
  2. Sproglig udvikling i alle skolens fag (9 respondenter)
  3. Literacy og skolestart (9 respondenter)
  4. Ordblindhed (8 respondenter)
  5. Tidlig literacy (6 respondenter)
  6. Multimodalitet (6 respondenter)

Klik på billedet og læs HOT som i-bog

HOT 2017

  • Filmet præsentation af HOT2017

    Sara Hannibal, lektor v. UCC Læreruddannelsen og skribenten af HOT, var oplægsholder på konferencen Veje til Literacy 2017. Her talte hun om HOT undersøgelsen. Centeret filmede hendes oplæg.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nye vinde blæser på læseområdet