Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Seks nominerede til ny international læselystpris

Oprettelse af små lokale biblioteker, frivillige læsere der tager på "læse-visit" hos udsatte børn eller onlinebiblioteker, der kan tilgås via mobiltelefoner. 

Projekterne der var indstillet til at modtage den nye internationale læselystpris: Joy of Reading Award, har været mange. Ud af de 31 ansøgninger fra 16 forskellige lande har juryen nu udpeget i alt seks nominerede projekter. Vinderen udnævnes den 13. juni i Aarhus på den internationale bibliotekskonference: Next Library, på DOKK1.

De seks nominerede projekter

De seks nominerede læseprojekter er fra henholdsvis Holland, Sydafrika, England, Burkina Faso, Ghana og Canada. Projekterne beskæftiger sig med for eksempel oprettelse af biblioteker, besøg af frivillige læsere i udsatte hjem samt onlinebiblioteker, der kan tilgås på mobiltelefoner.

Det er en særligt nedsat jury, som har udpeget projekterne og de har lagt særlig vægt på, at læselyst skulle være en vigtig del af initiativet, at effekten af initiativet skulle være dokumenteret – og at der skulle være gjort brug af innovative metoder eller tankegange.

Om Joy of Reading prisen

Prisen er stiftet af Systematic, der udvikler software og systemløsninger, i samarbejde med Next Library, en konference, hvor biblioteksprofessionelle, innovatører og beslutningstagere fra hele verden mødes hvert 2. år for at diskutere fremtidens bibliotek og støtte læring i det 21. århundrede. 

En international jury har vurderet alle de indkomne ansøgninger, udvalgt de nominerede og den endelige vinder. Prisen uddeles første gang i 2017 på Next Library konferencen i Aarhus (den 13. juni klokken 15.30) af Prinsesse Laurentien af Holland, stifter af The Reading and Writing Foundation. Herefter uddeles prisen hvert andet år.

De nominerede til Joy of Reading prisen

20 Community Libraries in Northern Burkina Faso Oprettelse af 20 offentlige biblioteker, hvor børn og voksne igennem bøger på modersmål, spil og andre aktiviteter mødes og opmuntres til øget læsning. Initiativet står også bag ”læse-sommerlejre”, hvor unge måske for første gang i deres liv bliver inviteret på lejr, og hvor læsning er en del af mange spændende aktiviteter.
Doorstep Library, England Et team af frivillige besøger ugentligt socialt udsatte familier. Med sig har de en taske bøger, som de sammen med familiens børn læser og taler ud fra. Besøgene medfører en stigende interesse og glæde for læsning hos børn og voksne i hjem, der ofte ellers ikke formår at prioritere læsning.
FunDza Literacy Trust, Sydafrika Udvikler innovativt læsemateriale til unge, farvede syafrikanere med det formål at fremme læselyst og skabe bedre muligheder for de unges fremtid. Blandt andet står projektet bag online ”mobiltelefon biblioteker”, som er blevet en stor succes i Sydafrika.
Mini-libraries – discovering and sharing the joy of reading, Canada Små biblioteker på 40-50 bøger, der lånes ud til læseorganisationer i hele Canada. Hermed bliver litteraturen tilgængelig også i lokale grupper, og lærerne kan i sammenspil med elever udvælge materiale, der passer bedst til målgruppen. Alle grupper, der vælger et minibibliotek, bliver en del af et forløb på otte måneder, hvor de lærer at reflektere og bruge den litteratur, de har valgt.
Osu Children’s Library Fund, Ghana Udvikler biblioteker med fokus på socialt udsatte ghanesiske børn. Fonden står bag børnevenlige biblioteker med bøger, der særligt henvender sig til børn. Fonden arrangerer også teateroplevelser og udflugter for børnene, ligesom den også uddeler studielegater.
VoorleesExpress (The Reading Express), Holland Projektet er målrettet familier med børn i alderen to til otte år, som har sprogvanskeligheder eller er i risiko for at udvikle dette. I løbet af 20 uger besøger en frivillig læser en familie i hjemmet for at introducere både

Del siden på email

Du deler et link til siden: Seks nominerede til ny international læselystpris