Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift om literacypædagogik på vej

Børn lærer af deres omgivelser og af hinanden. De lærer i dialog, de lærer når de undrer sig og er nysgerrige, og de lærer når de afprøver teser. Børn lærer af at være i forskellige miljøer og af at have adgang til forskellige materialer, der inviterer til kommunikation og interaktion. Kort sagt: børn lærer, når de deltager og bidrager.

Der er et pænt stykke vej fra 1800-tallets anskuelsestavler, fra tankpasserpædagogik og lærermonologer til den literacypædagogik, som artiklerne i det kommende nummer af Viden om Literacy præsenterer. En pædagogik, som handler om at skabe matematisk og sproglig opmærksomhed. En pædagogik som er lige så relevant i skolen, som den er i dagtilbuddet. Og som, i dette tilfælde, i særlig grad er møntet på børn i børnehave og indskoling.

Literacypædagogik i praksis

Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man omsætter de måske lidt overordnede tanker om dialog, rum, deltagelse, matematisk og sproglig opmærksomhed til den konkrete hverdag i 1.B eller på Mariehønestuen?

Det rummer tidsskriftet en række bud på. Så efter de indledende to artikler, skrevet af henholdsvis Mogens Niss og Anders Skriver Jensen, der introducerer til og diskuterer fagbegreberne numeracy, den matematiske opmærksomhed, og literacy, den sproglige opmærksomhed, så er det i eksemplerne på literacypædagogik i praksis, at dette tidsskrift lægger sin vægt.

Om Viden om literacy

Viden om literacy er centrets fagtidsskrift, som udkommer to gange om året og kan downloades gratis her fra hjemmesiden.
Man kan også tegne abonnement på det trykte tidsskrift. Sende os en mail til os på info@videnomlaesning.dk med navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Det bliver redigeret af Henriette Romme Lund, faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, og Anders Skriver Jensen, der, ud over at være redaktør, er ph.d. og lektor på Professionshøjskolen UCC. I hvert nummer dykkes der ned i et fagligt tema – og næste gang er temaet altså literacypædagogik.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift om literacypædagogik på vej