Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Catherine Snow om literacy på literacy.dk

Du kan godt glæde dig til marts, hvor centeret lancerer næste udgivelse på sitet literacy.dk. Denne gang handler det både om selve begrebet literacy og om udviklingen af børns literacykompetencer.

Udgivelsen centrerer sig om en oversættelse af artiklen ”Hvad er literacy i den tidlige barndom?”, skrevet af den amerikanske læseforsker Catherine Snow. I artiklen belyser hun literacybegrebet med udgangspunkt i både elementorienterede og holistisk orienterede fortolkninger og diskuterer, hvilke literacykompetencer der er særligt væsentlige i den tidlige barndom.

Som sædvanligt indeholder udgivelsen såvel kommentarer som introduktioner til artiklen og dens emne. Både i skreven form og som film.

Fire film om literacy og børn

De fire film er allerede klar.

En film udgør en speeddrawing, der omsætter Catherine Snows artikel "Hvad er literacy i den tidlige barndom?" til tale og tegning.

To film med pædagogen Ann Mari Ulnits Lieberkind. I den ene fortæller hun om, hvordan man kan udvikle børns sproglige kompetencer. Eksempelvis gennem dialog i forbindelse med frokosten, hvor pædagogen ofte sidder med en mindre gruppe børn. I den anden film fortæller hun om, hvordan man kan arbejde med literacykompetencer som fx ordkendskab og bogstaver i meningsfulde situationer i børnehaven.

I den fjerde film forklarer Anders Skriver Jensen, ph.d. og adjunkt ved pædagoguddannelsen på UCC, hvordan Snows artikel kan gøre os klogere på at forstå de sproglige forløb, pædagoger og lærere planlægger og laver sammen med børn i den tidlige barndom.

Se filmene nedenfor

Del siden på email

Du deler et link til siden: Catherine Snow om literacy på literacy.dk