Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Podcast: Projektarbejdet er et godt afsæt for samarbejde mellem pædagog og lærer

Hvad mener en pædagog, der til dagligt arbejder i både SFO og skole, om den rolle som skolepædagogen har i indskolingen? Og hvad mener en forsker, der til daglig underviser i pædagoguddannelsen samt har forsket i børns tidlige læse- og skriveudvikling? Lyt til vores nyeste podcast, hvor en pædagog og en forsker giver hvert deres perspektiv på skolepædagogens rolle i indskolingen.

Om podcasten 

Undervejs i samtalen kan du høre om, hvad der sker i klasseværelset, når skolepædagogen arbejder med elevernes trivsel, hvordan den understøttende undervisning ikke kun skal understøtte lærerens faglige dagsorden, men også pædagogens, hvordan pædagogens viden om børnenes interesser kan inddrages i skolens arbejde, og om, at det fulde potentiale i samarbejdet mellem pædagog og lærer bedst nås i tværfaglige projektforløb.

Deltagere var Signe Borstrøm, skolepædagog på Baltorpskolen i Ballerup, og Anders Skriver Jensen, lektor på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole samt forsker i tidlig literacy. Disse blev sat i stævne af Henriette Romme Lund fra Nationalt Videncenter for Læsning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Podcast: Projektarbejdet er et godt afsæt for samarbejde mellem pædagog og lærer