Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprog på græs

Ud på plænen for at finde et ord - og så tilbage igen - og så ud igen for at finde et nyt ord, der rimer på det, man har. Hus rimer på mus. Og bur rimer på ur. Børnene løber frem og tilbage, alle godt igangsat og ledet af pædagogstuderende.

Det er fredag den 4. maj, og der afholdes endnu engang Sprogfitnessdag i Øregårdsparken ved Gentofte Bibliotek. Her leger over 250 5-6-årige børn fra kommunens dagtilbud med ord og bogstaver. Centeret var med og fik, lettere forpustet, tid til at tale med både pædagoguddanner Mette Siersted, der deltog sammen med 45 studerende, og koordinator af Sprogfitnessdagen, Marianne Skou Christensen fra Gentofte Bibliotek.

De peger samstemmende på, at Sprogfitness er en gave. Ikke blot til de deltagende børn. Også for de pædagogstuderende, der får relevante kompetencer og viden om sprog, som er vigtig for deres uddannelse og kommende ansættelser. Og for Gentofte Bibliotek, som får god hjælp på dagen samt præsenteret biblioteket som en interessant kulturinstitution.

De studerende lærer biblioteket at kende

Mette Siersted, lektor på pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, har deltaget i Sprogfitness på Gentofte Bibliotek de sidste 2 år. På uddannelsen er det nemlig en del af den planlagte undervisning, at nogle af de hold, der skal i praktik i dagtilbud, deltager i Sprogfitness. Noget, der både indbefatter et 3 timers kursus på biblioteket samt deltagelse på selve dagen.

For Mette Siersted er det vigtigt, at hendes studerende får arbejdet med sprog og besøgt forskellige kulturinstitutioner, især biblioteket:

- Biblioteket er et tilbud til og kulturhus for alle, fortæller hun. Mange studerende kender det fra deres barndom, men er måske ikke klar over de muligheder, institutionen kan tilbyde dem og deres kommende vuggestue- eller børnehavebørn. Derfor er det vigtigt for mig, at de lærer biblioteket at kende, så de kan indtænke det i deres kommende arbejde.

Det er Marianne Skou Christensen enig med hende i. Kurset rummer derfor også en introduktion til biblioteket:

- På kursusdagen giver en række af mine kolleger på biblioteket et indblik i vores tilbud til dagtilbud. Selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad vi tilbyder her i Gentofte og som inspiration til, hvad de som kommende pædagoger kan bruge biblioteket til, hvor de nu bliver ansat.

Tørster efter viden om sprog

På kurset får de pædagogstuderende også faglig viden om sprog. En viden, der både er efterspurgt og væsentlig, men som desværre falder på et tørt sted, fordi sprog er et ganske nedprioriteret felt på pædagoguddannelsen. Der er kun afsat ganske kort tid på modulerne til at undervise i det, og det står, ifølge Mette Siersted, i skærende kontrast til det stadigt voksende fokus, der er på sprog i dagtilbud i landets kommuner.

- Sprog ligger integreret i de enkelte moduler, fortæller hun, og det betyder, at vi kun berører det sporadisk, for der skal også være plads til mange andre fokus. Inden vi deltager i Sprogfitness, taler vi selvfølgelig om sprog. Eksempelvis om de sprogtest, som de studerende kommer til at møde i dagtilbuddene, og teori om, hvordan de kan understøtte børns sproglige udvikling, men meget mere kan vi ikke nå.

Derfor ser Mette Siersted det som en gave at deltage i Sprogfitness. Både på selve dagen og det indledende kursus på biblioteket, hvor de studerende introduceres til legene i Sprogfitness og hører kommunens tale/hørekonsulent fortælle om børns sprogudvikling og kommunens sprogarbejde. Marianne Skou Christensen fra Gentofte Bibliotek uddyber:

- Sprogfitness gennemføres helt konkret via motoriske sproglege, som er udviklet af Aalborg bibliotekerne og pædagogstuderende på Professionshøjskolen UC Nord. I år har vi valgt 4 lege ud af et helt katalog. De hedder: Bogstavstafet, Rimmakker, Skatteøerne og Yd Yd-leg med lyd.

- Legene er udviklet, så de inviterer børnene til at lege med sprog, eksempelvis når de rimer eller leger med sammensatte ord. De er også udviklet ud fra den tanke, at man lærer med kroppen, og at der skal bevægelse på. Derfor foregår det hele med løb og hop udenfor. På kursusdagen introducerer vi de studerende til disse fire lege, inden de, på selve dagen, selv står for at igangsætte og lede dem.

Win-win for alle parter

De 45 studerende, som deltog, er alle tilknyttet pædagoguddannelsens såkaldte Modul G-dagtilbud. Et modul på 3. semester, hvor et af læringsmålene handler om at kunne ”fremme et rigt sprogmiljø, samt understøtte og udvikle den enkelte og gruppens sproglige udfoldelse i alle typer af aktiviteter”. Det betyder, at Sprogfitness også understøtter modulets læringsmål. Mette Siersted fortæller:

- De studerende får praksiserfaringer, der peger lige ind i deres kommende arbejdsfelt. Samtidig er Sprogfitness en fælles oplevet begivenhed på modulet, som vi kan referere tilbage til og reflektere over. Det er meget dyrebart. Endelig får de, via de fire sprogaktiviteter, gode ideer forærende, som de kan omsætte, når de får ansættelse i et af landets dagtilbud.

- Ja, der er tale om en ren win-win situation, supplerer Marianne Skou Christensen, for her på biblioteket betyder de mange studerende, at vi får rigtig god hjælp til at afvikle en stor event. Selvom vi står for at indkøbe alle de materialer, der indgår i legene, så får vi altså besøg af 250 børn, og det kræver dygtige hjælpere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprog på græs