Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

ePIRLS: Danske elever er dygtige onlinelæsere

Inden for de seneste 30 år er mængden af oplysninger på internettet eksploderet. Computere, smartphones og tablets er nærmest blevet hvermandseje, samtidig med de inddrages i skolens læse- og skriveundervisning. Det har forstærket behovet for at vide mere om, hvordan elever læser og anvender digitale tekster.

Den internationale ePIRLS-undersøgelse ser netop nærmere på dette. ePIRLS, som er en del af den kendte PIRLS-læseundersøgelse, undersøger de 10-årige skoleelevers online læsekompetence på tværs af 14 lande. Fra Danmark deltog 2.506 elever, fordelt på 142 skoler, i ePIRLS.

Undersøgelsen viser, at de danske elever i 4. klasse er dygtige til at læse og uddrage information af tekster læst på skærm, både når de sammenlignes med elever fra undersøgelsens andre deltagerlande, og når resultatet ses i forhold til resultaterne fra PIRLS og dermed deres evne til at læse tekster på papir. Endelig viser undersøgelsen, at drengene er særligt stærke onlinelæsere. Mens pigerne typisk ligger forrest i feltet, når det kommer til læsning af de trykte tekster, så viser drengene sig dygtige, når det kommer til de digitale.

Download ePIRLS-rapporten her

Når børn læser tekster online

- ePIRLS-undersøgelsen viser, at 74 % af de danske elever læser på middel eller højt niveau, når de skal finde og anvende information på en webside, og at 15 % læser på meget højt niveau. Det udtaler lektor emeritus Jan Mejding i Aarhus Universitets pressemeddelelse om ePIRLS. Sammen med akademisk medarbejder Katja Neubert har han stået for at gennemføre undersøgelsen på dansk grund.

- Især de danske drenge, som ellers halter efter pigerne i andre læseundersøgelser, klarer sig godt i ePIRLS, fortsætter han. Også sammenlignet med andre lande klarer de danske elever sig godt. Kun eleverne fra Singapore, Norge og Irland klarer sig bedre. Så det må overordnet siges at være tilfredsstillende.

Der er dog også en gruppe elever, som både har svært ved at læse på papir og på skærm: 11 % af eleverne læser på lavt niveau eller derunder. Jan Mejding uddyber:

- Det, de svage elever er dårlige til, er blandt andet at få overblik over hyperteksten. De har problemer med at finde information og sammenkæde den med andre informationer på tværs. Og så har nogle af dem svært ved at huske, hvad de lige har læst, fordi de bruger al deres kognitive kapacitet på at afkode ordenes betydning.

Selvom ePIRLS viser, at danske børn gennemsnitligt set er gode til at læse digitale tekster betyder det ikke, at de kun lærer at læse online tekster ved at gøre det. Jan Mejding peger i præsentationen af rapporten på, at det snarere er de samme grundlæggende læsekompetencer, der er i spil, uanset om der læses på skærm eller på papir, og det er derfor disse, der skal sættes fokus på.

En læseprøve i et online simuleret internetmiljø

Mens læseprøven i PIRLS-undersøgelsen udfolder sig på papir, så udgør læseprøven i ePIRLS en elektronisk læseprøve i et simuleret internetmiljø. Endvidere indgår der kun, i modsætning til PIRLS, informerende tekster i ePIRLS.

- I ePIRLS skal eleverne navigere rundt i teksten ved hjælp af links og faneblade ligesom på en rigtig hjemmeside og finde informationer til løsning af forskellige opgaver, udtaler Jan Mejding i pressemeddelelsen.

Konkret består ePIRLS af fem forskellige opgaver, såkaldte skoleprojekter. De udgør hver især et særligt konstrueret site, hvor eleverne skal finde frem til information og sideløbende besvare en række forståelsesspørgsmål, som stilles i en kolonne til højre.

Inden testen instruerer læreren eleverne i, hvordan de skal arbejde med computeren og programmet. Derefter får de 40 minutter til at arbejde på det første skoleprojekt. Efter en kort pause fortsætter de med det andet skoleprojekt. Læseprøven afsluttes med et par elektroniske spørgsmål om elevernes brug af computer og internettet.

Interesserede kan selv prøve kræfter med to af opgaverne, som kan tilgås her.
Login med koden: epirlsdk

Del siden på email

Du deler et link til siden: ePIRLS: Danske elever er dygtige onlinelæsere