Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Et blik på en teori om fagpædagogik i et kulturformsperspektiv

Professor Vibeke Hetmar fra DPU skrev på en doktorafhandling om fagpædagogik, men inden hun nåede at indlevere afhandlingen, gik hun bort. Heldigvis har hendes mand, Claus Detlef, bragt afhandlingen til udgivelse, så vi nu kan læse bogen Fagpædagogik i et kulturformsperspektiv, 2019. Et manus til en doktorafhandling, udgivet post mortem.

Det er en begivenhed, når der udgives et værk om fagpædagogisk forskning. Jeg har læst værket med stor interesse og vil her i artiklen "De higer og søger/hold så din mund, Brian - en teori om fagpædagogik i et kulturformsperspektiv" udpege nogle af de væsentlige kategorier og afsnit i bogen, som jeg er sikker på får betydning i kommende klasserumsstudier, i læreruddannelse, efter- og videreuddannelse samt i den fortsatte skoleforskning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Et blik på en teori om fagpædagogik i et kulturformsperspektiv