Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Fra læseindsats til læserum

De 23 elever, der læser henslængt i lænestole, gemt i små huler og indhyllet i tæpper, tænker tydeligvis ikke over det, men Brønshøj Skoles nye PLC er indrettet, så det netop inviterer til det, de er i gang med: læsning.

I forbindelse med en omfattende renovering blev det rykket fra skolens loft og ned i den gamle gymnastiksal sammen med en ambition fra skoleledelsen om ikke at genetablere det gamle PLC, men i stedet skabe en læseindsats. Centeret mødte folkebibliotekar Julie Arndrup og dansklærer Pia Winsløw, der, sammen med dansklærer Anders Emil Humle, har konkretiseret denne ambition.

Et læserum

- Umiddelbart taler ribber, 4 meter til loftet og en 8 meter lang hyldevæg ikke til den hygge og ro, som vi ønsker, eleverne skal opleve her, lægger Pia Winsløw ud, men det var sådan rummet så ud, da vi overtog PLC'et efter ombygningen.

- Sammen med Julie vurderede vi, at en læseindsats måtte starte med indretning, så vi tog en tur i IKEA for at købe puder, tæpper, gardiner, stole, lamper og en hel masse andre ting, som vi syntes var nødvendige for, at rummet kunne invitere til læsning.

Et blik rundt i lokalet fortæller hurtigt resultatet. I et hjørne står tre gule øreklapstole, alle med læselamper bagved. I dem kan eleverne let sidde sammen to og to, har det vist sig. De 8 hyldemeter er ombygget til 7 små rum, der har fået hvert sit tæppe, en lille læselampe samt et gardin foran. Her trækker eleverne ind og læser, også gerne to eller tre sammen. Endelig er der madrasser og tæpper på gulvet.

- Vi forudsatte, og det får vi bekræftet, når vi ser eleverne indtage rummet, at bløde møbler og steder, man kan gemme sig, er et godt miljø at læse i, forklarer Julie Arndrup. Egentlig er det logisk, for der er ikke mange, der sætter sig på en hård stol ved spisebordet med en roman.

Rammer for et læserum

Selv om lærere og elever ikke kom strømmende til PLC'et fra dag et, er succesen bestemt til at få øje på. Fra det blev åbnet for knap et halvt år siden og til nu, har omkring halvdelen af alle skolens klasser en fast ugentlig læsetime i PLC'et. Mange lærere booker også rummet, når de gerne vil sætte særligt fokus på læsning. 

Pia Winsløw påpeger, at både lærere og elever dog først lige skulle lære, hvad rummet kunne, og hvad man kan bruge det til. Det adskiller sig nemlig noget fra det, man typisk forbinder med et PLC. 

- Vores PLC er udelukkende et læserum, fortæller hun. Det betyder, at det, man gør her, er at læse. Her er ingen online, digitale devices, for vi ønsker, at opmærksomheden skal være i bøgerne og her i rummet, og så forlader bøgerne aldrig PLC'et. I stedet har hver klasse en lille kasse, hvori elevene lægger en note om, hvor de hver især er kommet til.

- Vi har ingen læremidler eller fagtekster, men en lille samling på 130 skønlitterære titler, som eleverne kan vælge imellem. De er alle placeret med forsiden fremad, fordi det gør dem lette at overskue og let for eleverne at finde noget, de synes ser spændende ud, supplerer Julie Arndrup, der også har udvalgt titlerne. Dels ud fra, hvad hun, via sin erfaring som børnebibliotekar, ved, at børn kan lide. Dels ud fra en særlig prioritering af nulevende, danske forfattere, fordi de kan inviteres som oplægsholdere og skabe liv omkring det, eleverne læser. Blandt andet har Ditte Wiese og Bjarke Schjødt Larsen besøgt skolen og samlet lærere og elever på forskellige klassetrin og årgange. 

To fagligheder om ét læserum

Pia Winsløw er dansklærer og PLC-medarbejder på Brønshøj Skole, mens Julie Arndrup er uddannet bibliotekar og ansat på det nærliggende folkebibliotek. Dog har hun lige fra det nye PLC's opstart været frikøbt af skolen på halv tid til at deltage i indretning, bogkøb samt bemanding. Skolen har længe haft et godt samarbejde med folkebiblioteket og fandt det derfor naturligt at inddrage faglighed herfra i opbygningen af det nye PLC.

Julie Arndrup og Pia Winsløw er enige i, at skolen og folkebiblioteket har hvert deres fokus, når det handler om skønlitteratur, og at det netop er det, der gør samarbejdet godt og lærerigt.

- Med forfatterarrangementer og sine valg af titler har Julie været med til at gøre PLC'et til et levende læserum, forklarer Pia Winsløw. Det har inspireret nogle af dansklærerne til at læse nye værker med eleverne, hvor det ellers typisk er forlagenes digitale platforme og de værker, der findes i klassesæt, som bestemmer det. Så med en folkebibliotekar på skolen har vi fået en uvildig litteraturformidler.

For Julie Arndrup har det været givende at bidrage med sin bibliotekarfaglighed der, hvor det var relevant. Samtidig har hun været glad for at være en del af skolens daglige liv og lære nogle af lærerne bedre at kende.

- Det har gjort det nemmere for mig at gøre folkebibliotekets tilbud til skolen synlige, fortæller hun, samtidig har det, når vi sammen har planlagt eksempelvis emneuger og temadage på skolen, været spændende at få indsigt i lærernes faglighed.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fra læseindsats til læserum