Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Hvad viser forskningen om stillelæsning?

Læsebånd er noget, der praktiseres på mange af landets skoler og meget ofte ved, at skoler afsætter mellem 20 og 30 minutter på skoleskemaet til stillelæsning. Stillelæsning som undervisningspraksis har sine rødder i USA og kan tidsfæstes til 1960'erne.

I artiklen "Stillelæsning - Hvad viser international forskning?" undersøger Lene Storgaard Brok og Simone Lysholt Geer, hvordan stillelæsning begrundes og defineres i den internationale forskningslitteratur. De sporer også læseformens historie fra 60'ernes USA, til den integreres mange steder i læsebånd i 00'erne i Danmark. 

Stillelæsningens organisering og elevernes tekstvalg

Lene Storgaard Brok og Simone Lysholt Geer stiller også skarpt på, hvilke didaktiske principper, som forskningen fremhæver som essentielle for, at stillelæsningen fører til, at eleverne får bedre læsefærdigheder og et mere positivt syn på det at læse. De fremhæver de retningslinjer, som forskere anbefaler i organiseringen af stillelæsning, for eksempel at "de voksne skal bakke op, være rollemodeller og hjælpe eleven med at vælge læsematerialer." 

Elevernes tekstvalg blotlægges som stillelæsningens dilemma. Det er vigtigt, at eleverne finder og vælger tekster, der matcher deres læseinteresse og læseniveau. Samtidig står elevernes tekstvalg nogle gange i modsætning til lærernes ønsker til, hvad der skal og bør læses i skoletiden.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hvad viser forskningen om stillelæsning?