Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Mediering - når man skal lære børn at læse

Det kan virke, som om evalueringsbegrebet har ændret sig i skolen i de senere år. Sådan indleder Jørgen Frost, professor emeritus ved Oslo Universitet, sin artikel Mediering - når man skal lære børn at læse.

I artiklen gives der indledningsvis en forklaring på, hvorfor det kan være sket, og derefter fokuseres der på, hvordan læreren kan overtage styringsretten til evaluering igen.

Mediering drøftes dernæst i forhold til 4 områder: I det daglige samspil mellem lærer og elever i klassen, i forhold til organisering af samarbejdet på skolen om elever med støttebehov, som del af testmetodikken i dynamisk kortlægning og endelig som metodisk princip ved undervisning i læsning.

Første gang udgivet i nyhedsbrevet til centerets læsevejledernetværk

Artiklen er første gang udgivet i centerets nyhedsbrev til læsevejledernetværket. 

Det er gratis at deltage i læsevejledernetværket, og som medlem modtager man løbende informationsbreve via mail. Tilmeld dig læsevejledernetværket på denne side – se tilmeldingsformular i højre side.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Mediering - når man skal lære børn at læse