Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Strategisk fokus på literacy

Gode og tilstrækkelige literacykompetencer er vigtige for alle mennesker. Det har centeret arbejdet for siden det blev etableret i 2006. I vores nye strategi præsenteres tre indsatsområder – literacy i fag, i tværprofessionelle samarbejder og hos elever i literacyvanskeligheder - som vil kendetegne centerets arbejde i de kommende år. 

Fra 2019 til 2021 skal centeret samle, skabe og sprede viden om literacy såvel i dagtilbud som i og på tværs af skolens fag. Centeret skal frembringe viden om god literacydidaktik for børn og unge i literacyvanskeligheder, og styrke det tværprofessionelle samarbejde om literacy imellem faggrupper som lærere, pædagoger, bibliotekarer og andre fagpersoner.  

De tre indsatsområder er præsenteret i vores arbejdsprogram, som kan læses her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Strategisk fokus på literacy