Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Webdok: Invitation til samtale

I denne webdok fra centeret, Invitation til samtale - sproglige deltagelsesmuligheder skaber grundlag for læring, kan du læse, se og høre om samtalens betydning i læring og undervisning.

Gennem samtale udvikler børn deres sprog og lærer om sig selv og den verden, de er en del af. Derfor er det vigtigt, at alle børn deltager i skolens mange samtaler. Man kan måske sige, at samtale er noget, man både skal lære om og med. 

Billede, video og lyd sætter ord på samtalen

Når du bevæger dig gennem webdokken, vil du møde billeder, video og lyd, der sammen med teksten giver stemme til forskellige perspektiver på betydningen af samtale i indskolingen:

En lærer fortæller om betydningen af at skabe et tillidsfuldt samtalerum, en sfo-leder om, hvordan pædagogers kompetencer har særlig betydning for succes med gruppesamtaler i skolestarten og billedsekvenser inviterer dig til at tænke med undervejs.

Lena Basse og Sara Hannibal, der begge bl.a. har været konsulenter i projekt Tidlig literacy – tidlig numeracy i Frederiksberg Kommune har skrevet teksten og giver forslag til, hvordan du kan arbejde mod mere samtalebaseret undervisning, der inviterer alle børn til at komme på banen. Til allersidst får du også et forslag til en stilladseret, billedbaseret fortælleøvelse. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Webdok: Invitation til samtale