Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Forstå fagteksterne med læseguides

- Læseguides er en stilladsering af elevernes læsning, fortæller Jesper Bremholm, der er ansat som seniorforsker i centeret og har skrevet ph.d.-afhandling om læseguides. "Læseguiden kan bruges til at vise eleverne, hvad de skal gøre for at være aktive læsere. Den hjælper eleverne til at læse fagteksten meget omhyggeligt og bruge nogle hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier."

Læseguidens hvem, hvad og hvor

Centeret har udgivet et inspirationshæfte, som Jesper Bremholm har udviklet på baggrund af sin ph.d.-afhandling.

I inspirationshæftet beskriver Jesper Bremholm blandt andet:

  • Hvad en læseguide er
  • Hvilke forskningsmæssige begrundelser der er for at bruge den
  • Hvordan man udarbejder en læseguide
  • Hvordan man med fordel anvender en læseguide i undervisningen.

En læseprogression gennem skoleforløbet

- Det er ikke meningen, at eleverne skal udstyres med en læseguide, fra de starter i indskolingen, og til de eventuelt går på universitetet, fortæller Jesper Bremholm. "Ideen er, at man som faglærer indarbejder læseguiden i sin undervisning undervejs og så langsomt slipper ansvaret. Til at starte med har læreren det primære ansvar, og langsomt overdrages ansvaret for forståelsen af fagteksten til eleverne selv. Og endemålet er selvfølgelig, at eleverne kan læse med udbytte uden en læseguide." 

Lærerens tidsforbrug og læseguiden

Nogle lærere har reageret med skepsis over for den tid, det tager at udforme læseguides, især i disse år, hvor forberedelsestiden synes knap. Til det svarer Jesper Bremholm:

- Det er vigtigt, at man bruger læseguides velovervejet. De skal bruges i rigtige doser og i forhold til tekster, som læreren har erfaringer med, at elever har problemer med at forstå, så man sørger for at bruge dem, når der er en virkelig god grund til det. Det er også vigtigt, at man arbejder grundigt med de fagtekster, man som lærer har valgt at bruge i undervisningen, og ikke skøjter hen over dem. Det betyder også samtidig, at man ikke læser helt så mange tekster, som man ellers ville gøre.

Du kan finde Jesper Bremholms "Læseguide - hvad, hvorfor og hvordan" nedenfor. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forstå fagteksterne med læseguides