Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Veje til Literacy-konference i både Vejle og København

I år holder vi konferencen Veje til Literacy i både Vejle og København. Dagen byder på literacyforskning i såvel indskoling som udskoling og tager pulsen på nogle af de mest aktuelle emner i skolens hverdag: bevægelse og læsning, tidlig skrivning, grammatikundervisning og spil i skolen.

Vi skal høre om der er en sammenhæng mellem bevægelse og den tidlige læse-staveundervisning. Skolereformen satte jo bevægelse på dagsordenen, og i projektet PLAYMORE undersøger en større forskergruppe samspillet mellem bevægelse og undervisning.

Vi skal præsenteres for børnetekster fra elever, der går i 0.-3. klasse og høre om projektet ATEL, der undersøger udviklingsmønstre i børns tidlige skrivning.

Senere føres vi ind i grammatikundervisningen i udskolingen i fagene dansk, engelsk og tysk. En gruppe lærere har i Gramma3-projektet gennemført kontekstualiseret grammatikundervisning og afprøver nye måder at arbejde tværfagligt med grammatik.

Og så slutter vi dagen af med et oplæg om Gaming og skrivning, hvor vi får indblik i, hvordan udskolingselevers erfaring med spil kan bruges produktivt i deres skrivning i skolen.

De to konferencer afholdes henholdsvis den 28. maj og 4. juni 2020.

Kom og være med!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy-konference i både Vejle og København