Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Velkommen til ny faglig formidler i centeret

I Nationalt Videncenter for Læsning glæder vi os til, at Katja Vilien sætter sig i kommunikationsstolen og fremover skriver nyheder og udfører formidlingsopgaver for os.

Katja Vilien har baggrund i læreruddannelsen

Som læreruddanner og konsulent har Katja Vilien bred erfaring med udvikling og formidling af sprog- og læsepædagogik med base i læreruddannelsens danskfag. På baggrund af sit speciale i sprogtilegnelse har hun været med til at udvikle området undervisning af flersprogede elever i både grund- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole, og som konsulent formidler Katja viden om sproglig udvikling til bl.a. pædagoger, lærere og børnebibliotekarer. Katja har ligeledes været en del af et skrivecenter, der arbejder med lærerstuderendes skriftlighed, og hun har deltaget i udviklingsprojekter med fokus på tidlig læsning og skole-hjem-samarbejde.

Formidling af forskning er vigtigt

Vi glæder os til at Katja fremover vil samle og sprede viden om literacy. Hun udtaler selv om jobbet: ”Jeg brænder for formidling af forskning, fordi det er så vigtigt, at nye perspektiver og handlemuligheder finder vej ind i klasselokalet, teamsamarbejdet eller på stuegulvet i daginstitutionen.” Som et led i denne bestræbelse har hun i samarbejde med kollegaer tidligere udgivet bøger, som indeholder en lang række konkrete idéer og værktøjer til lærere i alle fag, der vil udvikle elevers fagsprog.

Erfaren formidler

Katja Vilien er en erfaren formidler, der har bidraget til antologier og fagbøger om literacy i skolen. Hun har skrevet, redigeret og oversat bøger og har over en længere periode været hovedredaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy.

Katja Vilien overtager fremover kommunikationsopgaven i centeret og står for formidling af forskning og udvikling inden for literacyområdet.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Velkommen til ny faglig formidler i centeret