Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Velkommen til ny faglig formidler i centeret

Nationalt Videncenter for Læsning udvider holdet med en faglig formidler, som er optaget af børn, litteratur og literacy-pædagogik. I denne artikel kan du derfor læse om billedlitteratur, opgaveskrivning og brug af skønlitteratur i pædagoguddannelsen, mens vi tegner et portræt af centerets nye medarbejder, lektor og forfatter Marianne Eskebæk Larsen.

Vejledning i skrivning

Som lektor på pædagoguddannelsen underviser og vejleder Marianne bl.a. i sprogpædagogik, kommunikation, læsning, litteratur og opgaveskrivning.  

Marianne er optaget af, hvordan man styrker de studerendes studiekompetencer og har derfor i mange år været en del af skrivevejledningen. Det var bl.a. erfaringer herfra, som gav anledning til bogen Skriv opgaver på pædagoguddannelsen, som hun har skrevet sammen med Jakob Matthiesen, og som har dannet grundlag for en serie af skrivebøger.

”Der var behov for at synliggøre de ofte implicitte koder, man som underviser vurderer de studerende efter, men som de studerende jo ikke nødvendigvis er bekendte med. Vi ville gøre skriveprocessen mere overkommelig ved at afmontere forestillingen om, at gode opgaver skrives i ét hug, og at akademisk sprog er sådan noget højpandet halløj. Bogen tilbyder nogle strategier til læsning og skrivning, fx at kigge på ens egne skriverutiner, at opstille et læseformål og at kunne skifte tempo, når man læser, og at zoome ind og ud, når man skriver,” fortæller Marianne.

Skønlitteratur og den pædagogstuderendes indlevelsesevne

Marianne er ikke blot optaget af faglig læsning og skrivning. Hun er også interesseret i skønlitteratur. Derfor har hun sammen med en håndfuld kolleger fra pædagoguddannelsen startet et netværk for undervisere, som gerne vil inspirere til at inddrage litteratur i undervisningen. Hun har desuden været medredaktør på novellesamlingen En hummer kan ikke dø (2022), som indeholder ni noveller målrettet det social- og specialpædagogiske område.

Marianne forklarer: ”Vi vil gerne uddanne pædagoger, som er gode til at sætte sig ind i, hvad der foregår inde i hovederne på de børn og brugere, som de skal arbejde med. Pædagoger, som kan aflæse adfærd som del af en sammenhæng og forstå, at adfærd også altid er kommunikation. Det tror jeg, at skønlitteratur kan hjælpe til med.”

Ud over skønlitteratur til den voksne læser har Marianne også beskæftiget sig med børnelitteratur som pædagogens redskab i mødet med børn og unge. Marianne har deltaget i debatten om børnebøgernes plads i pædagoguddannelsen, og hun deltager i planlægningen af den årlige konference Læsning som løsning?, der er et samarbejde mellem KP, Absalon, Læs for Livet og Nationalt Videncenter for Læsning. Næste konference løber af stablen i foråret 2023, og programmet vil fremgå af videncenterets hjemmeside.

Kærlighed til billedlitteratur

Marianne har formidlet og bedømt billedlitteratur for børn og unge i en lang årrække for bl.a. Information, Nummer9.dk, Pingprisen og Kulturministeriets illustratorudvalg. Arbejdet har resulteret i udgivelsen Bogen om billedlitteratur. Gennem talrige eksempler kommer Marianne med analytiske nedslag og didaktiske pointer på tværs af diverse genrer og formater.

”Jeg synes jo, at der er så meget fantastisk billedlitteratur derude, som mange flere børn såvel som voksne bør opleve. Derudover har vi brug for et fælles fagsprog til at tale om billedlitteratur. Det gælder såvel børn/elever som de professionelle voksne, der omgiver børnene. Der mangler begrebsforståelse og et mere nuanceret sprog, når det er, at vi skal mene noget om billedlitteratur – det være sig billedbøger eller tegneserier,” fortæller Marianne. 

Billedlitteraturen spiller også en rolle i de nordiske samarbejder, Marianne er involveret i. Det gælder – ikke overraskende – bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris, der præmierer årets bedste børne- og ungdomsbog. Derudover har hun været involveret i På tværs af Norden, som er en serie af tre antologier, der er en del af de nordiske kulturministres satsning på børne- og ungdomslitteratur. Gennem Nordplus etablerede hun desuden sammen med en række nordiske kolleger et netværk for læsning i de nordiske børnehaver, som bl.a. resulterede i en publikation i tidsskriftet BARN, der har fokus på billedbogens potentialer i de nordiske uddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Velkommen til ny faglig formidler i centeret