Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nordisk samarbejde om flersproget billedordbog

Nordsamisk er meget nemt: Busk hedder miesta, og sådan er det hele vejen igennem. Med en lettere omskrivning af Storm P.s berømte citat kan man i den nye version af den flersprogede billedordbog Billedtema afprøve ikke bare nordsamisk, men 12 øvrige sprog. Billedtema er en flersproget billedordbog med billeder, tekst og lyd opdelt efter temaer, og hensigten er at understøtte sprogarbejdet for nyankomne i dagtilbud, skoler og voksenundervisning.  

Sprogene er nynorsk og bokmål fra Norge samt arabisk, engelsk, islandsk, litauisk, polsk, russisk, svensk, tigrinsk og ukrainsk. Og dansk. Billedtema er nemlig resultatet af et nordisk samarbejde mellem Norge (NAFO), Sverige (Isof), Island (MML) og Nationalt Videncenter for Læsning i Danmark. Men hvorfor er det nødvendigt med en ny version af ordbogen?  

Mette Ginman, som er lektor i dansk som andetsprog på Københavns Professionshøjskole og ansat i Videreuddannelsen, fortæller, at den gamle version var utilstrækkelig. Billederne var forældede, og man ønskede at udvide med flere sprog: “Billederne er nu flotte fotos i stedet for tegninger og mere up to date, og der er flere eksempler. For eksempel er der ved ordet ”æble” flere forskellige fotos af æbler og ikke kun ét billede som tidligere. Når man er ved at lære et nyt sprog, er det vigtigt med mange forskellige input til det samme ord eller begreb.” 

Ordbogen bliver især brugt i grundskolen. I den nye læreruddannelse bliver dansk som andetsprog igen et selvstændigt fag, når den nye læreruddannelse træder i kraft til august. Mette Ginman forklarer, at ordbogen er oplagt at bruge til nyankomne elever i flersprogede modtageklasser. Hvis man eksempelvis har en klasse med elever, som taler hhv. ukrainsk og arabisk, kan man høre, hvad fx fodbold hedder på alle sprogene, inklusive dansk. “Det er en ordbank til nyankomne børn, unge og voksne. Der er ikke som sådan nogen særlig didaktik tilknyttet – andet end at det er tematisk organiseret. Indtil videre indeholder ordbogen 1.200 ord, og der kommer hele tiden flere til. Der kommer også hele tiden flere sprog til. Det er også værd at bemærke, at mindretalssprog som nordsamisk er repræsenteret, hvilket er særligt for vores nordiske naboer,” siger Mette Ginman. 

Ud over skolebørn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk er førskolebørn også en målgruppe: “Det er en stor ressource at have adgang til en hel masse ord læst op på forskellige sprog. Hvis man fx arbejder med et tema som vilde dyr, kan man vise temaet og få dyrenes navne læst op på de sprog, børnene taler. Det kan også bruges i samarbejde med forældrene,” fortæller Mette Ginman og fortsætter: “Ordbogen har været brugt meget i fx Sverige og Norge. Vi har et ønske om at folde den mere ud i de danske dagtilbud, da billeder her er meget velegnede. Det er oplagt at hive ordbogen frem, når man spiser frugt formiddag eller eftermiddag, og sammen kigge på billederne og få de forskellige ord læst op på de forskellige sprog, mens man mærker på pæren og æblet.” 

Som titlen på ordbogen antyder, er der lagt op til, at man arbejder ud fra en tematisk sprogforståelse. Fokus kan være på fx natur eller idræt for blot at nævne nogle af temaerne i ordbogen. Man kan vælge at printe billederne ud, og man kan også til- eller fravælge, at ordet bliver vist under billedet. Når man kigger ordbogen igennem, synes fokus især at være på navneord. Men hvad med udsagnsord, som jo er en afgørende byggesten i de fleste sætninger?   

“Ordbogen består primært af navneord, men også adjektiver, da det simpelthen er nemmest at skabe billeder ud fra. Så ja, verber er vigtige, men det er lidt vanskeligere at billedgøre. Man kan sige, at det er oplagt at koble udsagnsord som ”spise”, ”drikke”, ”tygge” etc. til den kategori, som hedder ‘Mad og drikke’,” forklarer Mette Ginman.   

Som sagt består ordbogen af 13 sprog, og flere sprog er på vej. Og for dem, der som skribenten ikke har hørt om sproget tigrinsk: Tigrinsk eller tigrinnya er det tredjestørste semitiske sprog, som tales af i alt ca. 4,5 millioner mennesker i hhv. det nordøstlige Etiopien og i Eritrea.   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nordisk samarbejde om flersproget billedordbog