Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt projekt skal udvikle nye digitale læsestrategier hos elever på mellemtrinnet

Sammen med Gedved Skole i Horsens Kommune sætter Nationalt Videncenter for Læsning fra 2023 fokus på digital læsning og læsestrategier. Det sker i det nye projekt ’Laboratorium for digital læsedidaktik’, som Nationalt Videncenter for Læsning har fået bevilling til at gennemføre fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.

Projektet retter sig mod mellemtrinnet, fordi det er af afgørende betydning, at eleverne her får tilegnet sig gode læsestrategier i alle fagene.

Med udgangspunkt i læreres, pædagogers og læsevejlederes erfaringer fra klasserummene skal Gedved Skole og Nationalt Videncenter for Læsning udvikle designs for digital læsning i et såkaldt læsedidaktiklaboratorium. Designs for digital læsning er konkrete beskrivelser af, hvordan man som lærer underviser i gode digitale læsestrategier, uafhængig af læremidlet. Det er nødvendigt at udarbejde nye designs for digital læsning, fordi de digitale læremidler, der primært anvendes i dag, kræver anderledes læsestrategier end analoge læremidler. Samtidig er de nuværende digitale læremidler meget forskellige, og de integrerede forslag til, hvordan man kan gribe læsningen an, peger i meget forskellige retninger. Dette kan forvirre eleverne.

De nye designs for digital læsning bliver afprøvet, tilpasset og udgivet, hvorefter de i første omgang implementeres på Gedved Skole.

Efter det første projektår på Gedved Skole vil læsedidaktiklaboratoriet blive udbredt og tilpasset yderligere tre skoler. På de tre skoler er der enten mange flersprogede elever, mange elever fra socialt udfordrede miljøer eller en lærergruppe, som er særligt interesseret i at udvikle digital læsedidaktik målrettet kulturfagene historie og kristendomskundskab.

De nye designs for digital læsning vil blive offentliggjort til fri afbenyttelse på videncenterets hjemmeside.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt projekt skal udvikle nye digitale læsestrategier hos elever på mellemtrinnet