Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Film: Skrivning i overgangen fra 6. til 7. klasse

"Jeg kan godt lide at skrive historier på min computer derhjemme. Både på dansk og på engelsk." Sådan lyder det fra en elev på Rødby Skole. Hun har lavet en lille podcast, som hun linker til via en QR-kode, der igen er indsat på en plakat.  

Opgaven er en del af projekt Lolland skriver, som gennemføres i et samarbejde mellem Lolland Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning. Det overordnede formål med projektet er at understøtte elevernes læring gennem skrivning i fagene. I det ovennævnte eksempel sker det ved, at lærerne i 6. klasse har bedt eleverne formidle deres erfaringer med skrivning og oplevelse af sig selv som skrivere. Pointen er, at projektets erfaringer føres videre gennem eleverne, som oplyser deres kommende 7. klasseslærere. 

Skrivning som en måde at skabe sammenhæng på 

Helt konkret gav lærerne i 6. klasse eleverne til opgave at lave en plakat, hvorpå de beskrev, hvordan de arbejder med skrivning i klassen, og hvordan de skriver i fritiden. Eleverne kunne skrive om deres erfaringer, ligesom de kunne anvende billeder, lyd og video. 

I starten af 7. klasse gennemgik de nye lærere plakaterne. Det gjorde, at de hurtigt lærte eleverne at kende, og at de fik et indblik i de fagtermer, som eleverne tidligere havde arbejdet med. Det kunne eksempelvis være skriveordrer. Den viden integrerede lærerne i deres undervisning.  

Plakaterne blev også hængt op i klasseværelset, så elever og lærere kunne læse, se og høre, hvordan klassen havde arbejdet med skrivning. Desuden kunne lærerne få et indblik i, hvordan eleverne hver især oplevede sig selv som skrivere. 

Elevernes produktion af plakaterne, selve plakaterne samt lærernes modtagelse og anvendelse formidles i filmen Skrivning i overgangen fra mellemtrin til udskoling, der kan ses nedenfor. 

Film: Skrivning i overgangen fra 6. til 7. klasse

Del siden på email

Du deler et link til siden: Film: Skrivning i overgangen fra 6. til 7. klasse