Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Idékatalog til at styrke overgangen fra dagtilbud til skole

17 idéer til at styrke overgangen fra dagtilbud til skole gennem fokus på fagsprog er titlen på et nyt idékatalog, som centeret står bag.

Formålet med kataloget er at inspirere til, hvordan man som pædagog, børnehaveklasseleder eller lærer i 1. klasse kan arbejde med børns tilegnelse af fagsprog på en kreativ og legende måde.

En af idéerne er ”Vi sorterer”. Børnene samles i en rundkreds på gulvet foran en stor bunke biler i forskellige farver, størrelser og typer. Dernæst skal børnene sortere biler i kategorier, som de selv vælger, og de skal fortælle, hvad der kendetegner hver kategori. Formålet er at lære at sortere og udvikle sprog til at beskrive kategorierne.

Sproggaven med i skole er en videreførelse af projektet Sproggaven – det starter med sprog, som er et tiltag i Fredensborg Kommune, der har til formål at kvalificere og systematisere det sprogunderstøttende pædagogiske arbejde i dagtilbud. Begge projekter udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Idékatalog til at styrke overgangen fra dagtilbud til skole