Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 2, Juni 2019

Dette informationsbrev sætter fokus på nogle rammer for undervisningen af ordblinde elever, og det rejser nogle problemstillinger, som er vigtige for undervisningen og vejledningen af ordblinde elever. Desuden omtales centerets projekt Spiljournalist, og her kan du måske finde inspiration til din egen undervisning. Læs også om, hvordan årets statuskonference sætter fokus på litteraturlæsning og -undervisning, og hvordan de årlige temadage i uge 40 ønsker at styrke undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Har du tilmeldt dig? – Tør du gå glip af disse muligheder? Måske er din skoleleder også i sommerhumør .

Læs mere i informationsbrevet:

  • Ordblinde elever – har de brug for at lære tysk?
  • Hvornår er det okay at tale højt om, hvilke elever der er ordblinde?
  • Spiljournalist
  • Centerets årlige konferencer og temadage

Download Læsevejlederbrev 2, juni 2019

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 2, Juni 2019