Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 3, juni 2019

Det går godt i centeret! Vi har i dette forår lagt en ambitiøs strategi, der skal gælde de næste tre år.
Med den nye strategi målretter vi vores indsatser, så vi kommer til at styrke det tværprofessionelle samarbejde om literacy i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. De voksne omkring børnene skal ville en fælles udvikling, og det indebærer for os, at flere faggrupper skal samarbejde i de projekter, vi sætter i gang. Det kan være projekter, hvor lærere og pædagoger samarbejder om overgang fra dagtilbud til skole.Det kan være projekter, hvor bibliotekarer og lærere samarbejder om læsning af bøger, eller projekter, der på anden vis styrker et tværprofessionelt fokus omkring elevers læring med sprog.

Download Læsevejlederbrev 3, juni 2019

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 3, juni 2019