Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 3, juni 2020

Sol og sommer nærmer sig og dermed også tiden til at sende alle gode samarbejdspartnere en hilsen. Dette forår har været helt specielt for os alle. Dagtilbud og skoler har været lukket, pædagog- og læreruddannelse er det til dels stadig, og mange studerende, undervisere, forskere og også vi i NVL ser først for alvor hinanden igen efter sommerferien. 

Lukningen af skoler og institutioner var et ufrivilligt eksperiment, som de fleste nok gerne havde været foruden, men som mange alligevel har lært noget af. Mange forældre fandt ud af, hvor vigtigt et arbejde pædagoger og lærere udfører hver eneste dag, mange lærere oplevede at komme tættere på nogle elevers læreprocesser, alle oplevede den digitale kommunikations begrænsninger, og nogle fandt ud af, at man nok kan klare sig med færre og kortere møder!

Lukningen af skoler og institutioner har vist os noget om værdien af samtaler og samvær som forudsætning for læring og udvikling, men måske også, at teknologi og alternative organiseringsformer rummer muligheder for fx differentiering eller elevers selvstændighed, hvilket vi måske ikke helt havde forestillet os. Lad os i fællesskab fortsætte de faglige samtaler om gode såvel som mindre gode oplevelser i løbet af denne specielle tid. Vi tager alle noget med os, og selvom vi glæder os til en mere normal hverdag, bliver nogle ting nok aldrig helt som før.

Også i NVL har vi været nødt til at kombinere det kendte med nogle nye arbejdsformer og formater. Vi har præsenteret forskerklummer, sendt nyheder ud hver uge, og vi har omlagt konferencer til webinarer. Derudover har vi som altid gang i mange projekter og nye på bedding. Så der sker fortsat en masse. Det skal I høre om i dette års sommerbrev.

Download Læsevejlederbrev 3, juni 2020

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 3, juni 2020