Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 5, juni 2021

Sommerferien nærmer sig, og det lysner forude. Vi vover igen at mødes fysisk, og i Nationalt Videncenter for Læsning glæder vi os over at komme ud i dagtilbud og på skoler for at samarbejde med alle om at udvikle god literacypraksis. Vi samarbejder om at udvikle børns sprog i overgang fra dagtilbud til skole. Vi kortlægger virkningsfulde indsatser for elever i læse- og skrivevanskeligheder. Vi understøtter mentorarbejde med ordblinde elever. Vi er med til at udvikle et vurderingsredskab om elevers skrivning i indskolingen, og vi sætter fokus på læselyst og fordybet læsning. God literacypraksis er mange ting, og lærere og pædagoger skal hele tiden afveje, balancere og tilpasse forskellige tiltag. Derfor er der en stor diversitet i de projekter, Nationalt Videncenter for Læsning engagerer sig i. Det skal I høre mere om i dette sommerbrev.

Download Læsevejlederbrev 5, juni 2021

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 5, juni 2021