Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 3, juni 2022

Dnvilorsai, skriver en elev i 1. klasse om billedet af en bjørn, der hviler sig. Og Dnvilorsai bliver med lidt hjælp fra en voksen til Den hviler sig. Lærere og pædagoger i indskolingen vil nikke genkendende, for ja – det er en af de måder, man lærer at læse og skrive på. Man prøver sig frem, får hjælp og føres gradvist ind i skriftsproget.


Netop når vi selv prøver os frem, opdager vi, at vi kan noget med skriften. Vi kan forklare, fortælle, beskrive, diskutere, påvirke og deltage på alle mulige måder. I Nationalt Videncenter for Læsning har vi altid fokus på, at alle skal have mulighed for at deltage i uddannelse og samfundsliv, og det forudsætter bl.a. skriftsproglige færdigheder.


Derfor driver vi projekter frem, hvor netop den sproglige deltagelse er i fokus. For hvordan læser og forstår man en vanskelig tekst i naturfagsundervisningen? Altså forstår den så godt, at man kan bruge dens viden til at undersøge og forstå naturen med? Hvordan kan elever i læsevanskeligheder støttes i deres udvikling, så de kan deltage i undervisning på lige fod med andre? Og hvad med de yngste elever? De, der kommer fra dagtilbud og skal ind i skolen og dér lære fagenes sprog og nye begreber. Hvordan klarer de det?


Alt det har vi fokus på i vores projekter, og god literacypraksis er mange forskellige ting. Pædagoger og lærere må løbende tilpasse deres pædagogik og didaktik i forhold til børne- og elevgrupperne. Derfor er der en stor diversitet i de projekter, Nationalt Videncenter for Læsning engagerer sig i. Det skal I høre mere om i dette sommerbrev.

Download Læsevejlederbrev 3, juni 2022.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 3, juni 2022