Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 5, november 2022

Sæt kryds i kalenderen d. 25. maj 2023, og tal med din skoleleder, for denne dag inviterer vi til Veje til Literacy i Vejle, hvor du kan høre nyt om NVL’s projekter og Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL). Vi er i gang med at sætte rammerne for NVOL og ansætte faglige medarbejdere, så mere om dette i foråret og på Veje til Literacy. Desuden er der mange initiativer, som samler og formidler ny viden. Læs derfor i dette brev om:

• Veje til Literacy, 2023 er også en afslutning for projektet Læsesucces for ordblinde elever
• Fokus på sprogforståelsesvanskeligheder, DLD
• Læringsforløb målrettet undervisningen i børnehaveklassen
• Viden Om – Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever og andre Viden Om-pakker

Download læsevejlederbrev 5. november 2022.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 5, november 2022