Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 4, juni 2023

Så kom den sidste nye internationale læseundersøgelse, PIRLS 21. Længe ventet, for de forrige undersøgelser har nogle år på bagen – men måske også frygtet, nu hvor har været meget opbrudt skolegang og digital undervisning pga. coronabølgerne. Jeg stiller dog ikke skarpt på denne læseundersøgelse i dette læsevejlederbrev, men først i efteråret. For vi må forholde os til denne undersøgelse og især til, hvordan vi didaktisk kan kvalificere læse- og skriveundervisningen i fagene.

Vi er fortsat godt i gang med opbygningen af Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL), og d. 15. august 2023 starter Marie Wolter Bertelsen som konsulent i NVOL. Hun skal især varetage unge- og voksenområdet. Marie kommer fra HF & VUC Roskilde, og måske kender I hende også fra DR’s serie Vi er ordbildne, hvor hun var ordblindeeksperten.

I dette brev kan du desuden læse om:

  • Kender du podcast-serien Faglige Samtaler?
  • Sammen om Ordblindhed i Esbjerg kommune
  • Kommakursus fra Dansk Sprognævn
  • Flere muligheder for at få ny viden og netværke

Download læsevejlederbrev 4, juni 2023.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 4, juni 2023