Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler

Akademiske tekster er kendetegnet ved et genkendeligt mønster, som akademiske fraser er en del af, og alle akademiske skrivere anvender akademiske fraser. Det gør de, fordi de undersøger en faglig sammenhæng ved brug af metoder og teorier samt fremsætter et argument på baggrund af deres undersøgelse. De akademiske fraser er faste vendinger, formuleringer og udtryk.

I denne bog findes der fraser, som kan kombineres og udvikles på mange måder, og de kan bruges til at formulere en indledning og begrundelse af problem-, teori- og metodevalg, analyser, diskussioner med videre. Desuden giver bogen hjælp til, hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer og lignende, og den indeholder fraser, når man skal metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.

Fraserne i bogen er hentet fra nye danske forskningsartikler og rapporter fra en bred vifte af fag på tværs af hovedområder. I bogen forklares, hvor fraser kommer fra, og hvad de bruges til. Samlet set giver bogen et konkret og brugbart udgangspunkt for at starte eller afslutte skrivningen ved hjælp af en samling akademiske fraser i skemaer med en bred række af kombinationsmuligheder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler