Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Aksjonsforskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold

Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold er en antologisamling bestående af 20 videnskabelige artikler, som tilsammen giver et indblik i historisk udvikling, grundlagstænkning samt teoretiske og metodologiske diskussioner inden for aktionsforskningsfeltet. Bogens temaer spænder over professions- og fagudvikling til praksis- og organiseringsudvikling. De empiriske artikler har fokus på at bygge bro mellem teori og praksis for at forstå, udvikle og forandre praksis.

Antologien viser, hvordan aktionsforskning som forskningstradition er med til at klargøre og udvikle dens epistemologiske og metodologiske grundlag, fremskaffe gyldige forskningsresultater samt formidle relevant og troværdig ny viden.

Med Cappelen Damm Akademisks platform Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP), er det muligt at læse Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold gratis. Platformen tilbyder åben publicering af videnskabelige bøger og tidsskrifter frit tilgængelig for alle. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Aksjonsforskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold