Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Al den snak om læring – arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning

Forfatteren bag denne bog vil forsøge at opløse det skarpe skel, der findes vedrørende læringsbegrebet, hvor læring på den ene side ses som noget instrumentelt, som både kan og skal optimeres for at styrke eleverne i den globale konkurrence, og på den anden betragtes som noget dannelsesmæssigt, der ikke kan målstyres. Med hjælp fra Lev Vygotskys og Jean Piagets teorier om læring og undervisning samt aktuelle uddannelsestænkere som John Hattie, Gert Biesta, Knud Illeris og Roger Säljö peger Steen Beck på, at der findes en tredje, hidtil overset position, nemlig det socio-eksistentielle perspektiv, som har fokus på forholdet mellem læringens sociale og kulturelle kontekst, det enkelte menneske, der lærer, samt en vedvarende interesse for frihed og styring i undervisningen.

Det socio-eksistentielle perspektiv baserer sig dels på det sociale (og kulturelle) i læringen, i den forstand at vi altid lærer i en relation til og i interaktion med en andethed, f.eks. andre mennesker, bøger, og teknologier. Dels på det eksistentielle, som ser læring som noget, der handler om at mestre læreprocesser på et individuelt niveau, og uden dette perspektiv ville vi hverken bidrage med noget unikt nyt til den fælles læring eller lære nyt, som måske kunne være med til at ændre samfund og kultur.

Al den snak om læring henvender sig til undervisere på grundskoler og ungdomsuddannelser samt andre, som arbejder med didaktik og læring på de videregående uddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Al den snak om læring – arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning