Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Almen dannelse. Dannelsesstandarder og fag

Bogen Almen dannelse handler om måder at forstå sig selv og verden på. Bogen sætter fokus på, hvor vigtig skolens opgave er i dannelsesprocessen, men pointerer samtidig, at dannelse også foregår uden for skolen. Skolen er med til at bidrage til dannelsen med sin viden og sine fag. Ifølge bogens forfatterem er skolens dannelsesbidrag opbygget af tre tilgange til dannelse. Disse lyder:

  • Den sproglige kulturelle dannelse
  • Den matematiske og naturvidenskabelige dannelse
  • Den ekspressive og kunstneriske dannelse 

Ifølge bogens forfattere ligger der to niveauer i hver tilgang. På det første niveau skal eleverne lære det basale og nære, dvs. læse, regne, skrive, synge, danse, sanse og bevæge sig. Dette argumenterer bogen for, at man kunne kalde for dannelsesteknikker. Det næste niveau handler om det abstrakte og fjerne, dvs. at forstå verdens almene sammenhænge og gennem videnskabens og kundskabens modus. Dette kaldes i bogen for dannelseskundskaber. Bogen uddyber og udreder disse tilgange i løbet af bogen.

Bogen henvender sig primært til undervisere og studerende på området og dermed bidrager til skolens dannelse, men også andre der interesserer sig for dannelsesaspekter og problematikker.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Almen dannelse. Dannelsesstandarder og fag