Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Alsidig udvikling - Hvad, hvorfor og hvordan?

Med bogen Alsidig udvikling - Hvad, hvorfor og hvordan sættes fokus på elevens alsidige udvikling i skolen. Bogens forfatter forsøger på denne måde, at åbne op for diskussionen om hvad elevens alsidige udvikling dækker over, og hvordan denne kan håndteres i en skolekontekst.

Der gives desuden inspiration og konkrete forslag til det videre arbejde med alsidig udvikling i skolen.

Alsidig udvikling - hvad, hvorfor og hvordan henvender sig til lærere og ledere i skolen samt studerende ved lærerens grund- og efter/videreuddannelse, eller andre med interesse på området.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Alsidig udvikling - Hvad, hvorfor og hvordan?