Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

At se med andres øjne. Et studie af kollektive fortolkningsprocesser i gruppesamtaler i grundskolens litteraturundervisning

Denne ph.d.-afhandling er indleveret til DPU, Aarhus Universitet i 2019 og handler om elevers gruppesamtaler i danskfagets litteraturundervisning. Projektets mål er at vise de fortolkningsprocesser, der foregår i grundskoleelevers samtaler, og hvordan elevernes engagement i samtalerne har relation til didaktiske valg i undervisningen.

Undersøgelsen er baseret på deltagende observation i to femteklasser på en skole i København og analyser af elevernes samtaler. Den forskningsmæssige tilgang er fokuseret etnografi. Der undersøges, hvordan fortolkning af skønlitteratur foregår i interaktionen mellem eleverne, og for at beskrive denne kollektive fortolkningsproces udvikles der en teoretisk ramme, som kombinerer et perspektiv på elever som litteraturlæsere med et perspektiv på elever som samtaledeltagere og samarbejdspartnere. Hertil trækkes på Louise Rosenblatts receptionsæstetik, Rita Felskis neo-fænomenologiske litteraturteori samt Neil Mercers sociokulturelle forskning i klasserumskommunikation.

Studiets analyser viser forskellige former for elevers engagement i samtalerne og peger på potentialer og barrierer for kollektive fortolkningsprocesser og udforskende samtale. Med studiets fund gives der anledning til at spørge og diskutere, om de kollektive fortolkningsprocesser i elevernes samtaler, også er dem, vi efterspørger og værdsætter i danskfagets litteraturundervisning. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: At se med andres øjne. Et studie af kollektive fortolkningsprocesser i gruppesamtaler i grundskolens litteraturundervisning