Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

At skrive med mål. Forslag til danskundervisningen i 1.-9. klasse

Denne bog handler om undervisning i fremstillingsprocessen og giver en række konkrete forslag til tilrettelæggelse af undervisningsforløb i skriftlig fremstilling. Disse forslag tager udgangspunkt i Fælles Måls kompetenceområde Fremstilling fra 1.-9. klasse, hvor eleverne skal lære en del af det dannelsessigte, der er med skolen og danskfaget som helhed. Her skal eleverne bruge deres danskfaglige kompetencer som privatpersoner, som borgere, i job og i videre uddannelse, således at de bliver i stand til at fremstille tekster, der dels viser egen hensigt og tager hensyn til målgruppens baggrund, dels kan indgå i en debat med afsæt i begivenheder og andres indlæg. På den måde bidrager fremstillingen af tekster både til dannelsen af interkulturel kontakt og til den demokratiske dannelse. At skrive med mål henvender sig til lærere, vejledere og studerende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: At skrive med mål. Forslag til danskundervisningen i 1.-9. klasse