Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

At udvikle et sprog. Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst

Denne antologi belyser de temaer, der er centrale i Michael Tomasellos forskning, nemlig kulturel læring, vores evne til at samarbejde og børns sprogudvikling. De 14 kapitler i antologien er struktureret i fem temaer: Tema 1: Børns sociale kognition – samspillet mellem kognition og omgivelse. Tema 2: Fælles opmærksomhed – når vi læser hinandens hensigter. Tema 3: Små børn samarbejder da! Tema 4: Sprogudvikling over tid er som at bygge med legoklodser. Tema 5: At samarbejde – menneskets særlige sociale forståelse for andre.

For hvert tema er der valgt en originalartikel oversat til dansk, der repræsenterer de grundtanker, som Tomasello er optaget i den givne periode. Efter denne artikel følger et eller flere danske bidrag fra forfattere, sprogforskere og børneforskere med det formål at vise, hvordan Tomasellos teorier, resultater og forståelsesrammer anvendes i en dansk kontekst.

I kapitel 1 beskriver Tomasello sin forståelse af kulturel læring som en intentionel bundethed mellem individ og fællesskab. Kapitel 2 belyser, hvordan særligt børnesprogsforskningen har været præget af diskussioner mellem tilhængere af henholdsvis arv og miljø. 3. kapitel handler om samspillets mikrostrukturer og undersøger dynamikken mellem samspillet, social kognition og sprogudvikling.

Kapitel 4 er en artikel af Tomasello om fælles opmærksomhed som fundament for barnets udvikling. Kapitel 5 omhandler fælles opmærksomhed i en nordisk kontekst med særligt fokus på samspillet mellem barn og omsorgspersoner. I kapitel 6 er omdrejningspunktet udvikling af fælles opmærksomhed som et kulturbærende element i fællesskabet. I kapitel 7 møder læseren børn inden for autismespektret, som har behov for særlig støtte med hensyn til at etablere, fastholde og udvikle fælles opmærksomhed med andre.

8. kapitel er en artikel af Tomasello om menneskets evne til at samarbejde som et grundvilkår for udvikling. Kapitel 9 undersøger, hvordan børn og unge samarbejder henholdsvis med de voksne i omgivelserne og med hinanden for at udfordre fællesskabets normer.

Artiklen i kapitel 10 viser, hvordan barnets sprog udspringer af de kommunikative erfaringer, og hvordan udfordringer med disse har betydning for sprogudviklingen. Kapitel 11 har fokus på, hvordan børn på så kort tid kan lære noget så indviklet og komplekst som grammatik.

I kapitel 12’s artikel konkluderer Tomasello, at det ikke er evnen til at være social, der adskiller mennesket fra dyr, men det er måden, vi er sociale på, der adskiller os fra dyrene. Kapitel 13 formidler, hvorfor menneskebarnet elsker at samarbejde og være afhængig af andre. I det antologiens 14. og sidste kapitel belyses det ud fra et kognitivt perspektiv, hvordan barnets arbejdshukommelse og sprogudvikling er gensidigt forbundne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: At udvikle et sprog. Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst